Foto: ShutterstockVarnar för kollaps. Samtliga svenska samebyar har undertecknat det öppna brevet om rovdjurspolitiken.

Samer i desperat utspel om rovdjuren

De svenska samebyarna skriver ett desperat öppet brev om den svenska rovdjurspolitiken. Budskapet är att rovdjurspolitiken är på väg att orsaka en fullständig kollaps för rennäringen. Samtliga 51 svenska samebyar har skrivit under brevet, som publicerats i Svenska Dagbladet.

”Det totala politiska ointresset för samernas huvudnäring gör att rovdjurspolitiken i dag är helt överordnad de samiska intressena. Om ingenting drastiskt sker kommer rovdjurspolitiken också i fortsättningen att formuleras utan hänsyn till dess konsekvenser för rennäringen och det samiska folket. Rennäringen ligger i dag på gränsen till att inte kunna upprätthålla renstammen och ekonomin är körd i botten i de flesta renskötselföretag”, skriver samebyarnas representanter.

Avfärdar myter om ersättningar
Det får till följd att den samiska kulturen utarmas eftersom den bygger på renskötsel. Samebyarnas företrädare framhåller att det florerar många myter kring renägarnas rovdjursersättningar.

”I själva verket ligger statens ersättningar alltså inte ens i närheten av skadans faktiska nivå. Till detta kommer de avsevärda ökade driftskostnader som rovdjuren förorsakar i renskötseln och de mycket stora uteblivna intäkterna i förädlingsledet”, heter det i brevet.

Sametinget kan tolerera max fem procents skador av rovdjur. I dag dödar rovdjuren årligen cirka 25 procent av renarna.

Hälften ersätts
”Genom att riva livdjur och potentiella slaktdjur ödelägger rovdjuren varje år över hälften av renägarnas potentiella produktion av renkött. Det motsvarar ett produktionsbortfall på mer än 2000 ton av den svenska rennäringens produktionspotential på drygt 4000 ton, givet det tillåtna renantalet på 280 000 djur. Detta ersätts av staten med cirka 65 miljoner kronor, vilket utgör mindre än hälften av den direkta produktionsförlusten i rennäringen.”

Samebyarna kräver att den positiva särbehandlingen av rovdjur, på renskötselns bekostnad, måste upphöra.

Vill att Erlandsson sätter ned foten
”Det är dags för ministern med ansvar för rennäring och samiska frågor, Eskil Erlandsson, att sätta ned foten i denna fråga internt i regeringen och i sitt parti”, skriver samebyarnas företrädare.

Brevet är även undertecknat av Jörgen Jonsson, ordförande i Samernas riksförbund, Kurt Alanentalo, ordförande i Koncenssionssamebyarnas intresseförening, Mirja Lindberget, utredare Sametinget och Öje Danell, professor emetrius i renskötsel.

Mikael Moilanen
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...