Sametingets rennäringsnämnd förkastar Naturvårdsverkets femåriga plan för genetisk förstärkning av vargstammen, där en av de föreslagna åtgärderna är att låta vargar passera renbetesland.
Foto: Josef Pittner / Shutterstock.com Sametingets rennäringsnämnd förkastar Naturvårdsverkets femåriga plan för genetisk förstärkning av vargstammen, där en av de föreslagna åtgärderna är att låta vargar passera renbetesland.

Sametinget risar verkets vargplan

Naturvårdsverkets femåriga plan för genetisk förstärkning av vargstammen förkastas helt av Sametingets rennäringsnämnd, skriver Sveriges Radio Sameradion.

Den femåriga planen innebär bland annat att vargar ska kunna vandra in i Sverige via renbetesland. Syftet med planen är att vargstammen ska kunna förstärkas med gener från vargar som själva vandrar in från öst. Men även flytt vargar är något som kan utföras som nödåtgärd.
Planen har tidigare kritiserats av Mattias Åhren, professor i samerätt, som menar att detta strider mot internationella konventioner och folkrätten. Jakt & Jägare har skrivit om det här.
I veckan har Sametingets rennäringsnämnd haft ett sammanträde, där de bland annat diskuterats Naturvårdsverkets femårsplan. De beslutade då att helt avslå planen och har skickat frågan vidare till Sametingets styrelse så att de kan kontata regeringen och Naturvårdsverket.
Per Jonas Parffa, ordförande i rennäringsnämnden, tycker att Naturvårdsverkets plan tyder på brist på kunskap.
– Det är fullkomligt omöjligt med vargar inom renbetesområdena men Naturvårdsverket har inte tagit till sig det. Det är en gammal och välkänd kunskap att vargar inte kan befinna sig på renbetesområden, det borde Naturvårdsverket också veta, säger han till Sameradion.