Naturvårdsverket uppmuntrar dem som håller i samråd inom älgförvaltningen att inhämta synpunkter på annat sätt än genom fysiska möten.
Foto: Robert Nyholm/Mostphotos Naturvårdsverket uppmuntrar dem som håller i samråd inom älgförvaltningen att inhämta synpunkter på annat sätt än genom fysiska möten.

Samråd kan slopas inför älgjakten

Även i de fall då samråd inte har kunnat genomföras får länsstyrelserna i år godkänna älgförvaltningsplaner och fastställa älgskötselplaner. Det har Naturvårdsverket beslutat för att minska spridningen av covid-19.

Arbetet med älgförvaltning sker till stor del genom frivilliga insatser, där representanter från exempelvis älgförvaltningsgrupper, älgskötselområden och myndigheter medverkar i olika samråd. Dessa sker ofta genom fysiska möten och ska, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter, hållas innan länsstyrelserna beslutar om att godkänna älgförvaltningsplaner eller fastställa älgskötselplaner.
Med anledning av det rådande läget i samhället och för att minska spridningen av covid-19 har dock Naturvårdsverket beslutat att under 2020 får länsstyrelserna fatta dessa beslut även då samråd inte har kunnat genomföras. Länsstyrelsen får i år också besluta att godkänna en älgförvaltningsplan för kortare tid än tre år.

Vill underlätta arbetet
– Vi hoppas att vårt beslut ska underlätta för såväl länsstyrelsen som personer i riskgrupper i arbetet inom älgförvaltningen. Vår bedömning är att det inte kommer att försvåra att nå uppsatta mål inom älgförvaltningen. Samtidigt uppmuntrar vi de som håller i samråd inom arbetet med förvaltning av älg att inhämta synpunkter på annat sätt än genom fysiska sammankomster, till exempel genom digitala möten, telefonmöten eller genom det skrivna ordet, säger Malin Hollberg Malm, jurist på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.