I år får endast 35 björnar fällas under licensjakten i Västernorrland. Minskningen med tio björnar i kvoten görs för att undvika att licensjakten måste slopas helt kommande år.
Foto: Shutterstock I år får endast 35 björnar fällas under licensjakten i Västernorrland. Minskningen med tio björnar i kvoten görs för att undvika att licensjakten måste slopas helt kommande år.

Sänkt björnkvot i Västernorrland

I årets licensjakt på björn har kvoten sänkts med tio björnar i Västernorrland, jämfört med förra året. Att endast 35 björnar får fällas handlar om att länets björnstam har minskat, enligt björnforskarnas senaste beräkningar.

De senaste årens licensjakt på björn har haft kvoter på 40 till 45 björnar. Men sedan uppåt 30 björnar dött av annat än jakt de senaste tre åren, främst när de körts på av tåg, skruvar länsstyrelsen ned licenskvoten. Annars finns risken att stammen börjar gå ner under miniminivån på 150 björnar i Västernorrland. Det kan i sin tur innebära att licensjakten måste slopas helt, resonerar länsstyrelsen.

Ska ha cirka 200 björnar i länet
Nivån på 150 minst björnar i länet är satt av Naturvårdsverket. 2014 beslutade viltförvaltningsdelegationen i Västernorrland i sin tur om ett förvaltningsmål på cirka 200 björnar i länet. Det innebär att stammen inte ska understiga 180 björnar och inte överstiga 220 björnar.
Resultat från björnspillningsinventeringen 2015 visade att länet hade en björnstam på uppåt 360 individer. Redan i höst blir det en ny spillningsinventering av björn i länet.
”Detta sammantaget med nya beräkningar från björnforskningen kommer ge tydliga svar på hur förvaltningen av länets björnstam lyckats och att målet med att minska nuvarande stam efterlevs”, skriver länsstyrelsen.

Uppdelat i två jaktområden
Licensjakten, som börjar den 21 augusti, sker i två områden med olika kvoter för att få en jämnare fördelning mellan kusten och inlandet när det gäller avskjutningen.
Område ett finns i kommunerna Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors.
Område två omfattar kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå och Ånge.
I område två får högst 25 björnar under perioden 21 augusti till 15 september.

Hela länet ett jaktområde efter 15 september
Efter den 15 september är hela länet ett jaktområde för de antal björnar som då kan finnas kvar på tilldelningen av totalt 35 björnar.
Gör att undvika överskjutningar gäller det att före dagens björnjakt kontrollera hur många björnar det finns kvar på kvoten. Det görs på telefon 0611-34 91 53.
Senast en timme efter att en björn fällts eller påskjutits ska det anmälas på telefon 0611-34 92 12.
Anmälan om björnåtel ska göras till länsstyrelsen senast den 30 juni.
Hela beslutet finns här: