Scaniaälgar lurades ut med morötter

De fyra älgar som i över ett år tid hållit till på Scanias provbana i Södertälje har lämnat området med hjälp av list och morötter.
– Han som sköter provbanan började mata älgarna i närheten av grindarna, så de vande sig att gå dit och till slut var det bara att stänga efter dem, förklarar Börje Karlsson, jägare och anställd vid Scania.

Det var sammanlagt fyra älgar som med morotsfyllda magar nyligen lämnade Scanias provområde bakom sig.
Älgetableringen började förra hösten, då markarbeten på området gjorde att schaktmassor skulle transporteras bort. Därför stod grindarna öppna under är längre tid.
Det gjorde det möjligt för en älgtjur att smita in på området. Strax därefter följde en ko i hans spår.

Scania-kon fick tvillingar
Sedan gick det som det brukar gå när ko och tjur träffar varandra under brunsten. Snart hade de två älgarna blivit fyra då kon nedkom med tvillingar.
Älgfamiljen har uppenbarligen trivts inom det inhägnade området. Trots flera försök att mota ut dem har de valt att stanna kvar innanför det skyddande staketet.
Från Scanias sida var man dock inte lika glad åt älgarnas närvaro då det vid flera tillfällen varit nära att lastbilar under provkörning krocka med någon representant för älgfamiljen.

Skyddskakt beviljades
Därför ansökte företaget om skyddsjakt på djuren, vilket länsstyrelsen beviljade. Beslutet överklagades dock till Naturvårdsverket, vilket gav älgarna en hälsosam respit.
– Den som arbetar vid banan började lägga ut morötter vid grinden. Efter en tid hade de vant sig vid att gå till grinden. Sedan var de bara att stänga efter dem, berättar Börje Karlsson.
Älgarna är dock inte helt ute i det fria. De har nu hamnat i ett ännu större område som också är stängslat och ägs av Scania.
I det nya området är det dock ingen trafik som de riskerar att komma i vägen för.
Frågan är nu hur snabbt det går att lura ut älgarna den här gången. Sker det inte före kalvningen i vår kanske det blir ytterligare älgar som vill vara med och dela på morötterna när de ska lämna sitt nuvarande område.