SD-motioner om jakt och vapen

Sverigedemokraterna Runar Filper, Josef Fransson och Anders Forsberg har skrivit två motioner till riksdagen, dels om jaktpolitiken och jaktvapen, dels om skyddsjakt.

I motionen om jaktpolitiken vill trion bland annat få förändringar i viltförvaltningen, att makten ska återtas från EU, att vildsvin ska kunna jagas med fler hjälpmedel utan byråkratiskt besvär och att köttet ska kunna säljas direkt efter godkänt trikinprov samt att miljöorganisationer inte ska få ekonomiska bidrag och talerätt att motverka myndighetsbeslut.
Dessutom vill SD-politikerna att det ska bli minskad byråkrati kring ansökan om vapenlicenser, så att processen går fortare. De vill även att jägare utan behovsmotivering ska kunna ha upp till åtta vapen i vapengarderoben.
De vill även ändra i terrängkörningsförordningen, så att funktionshindrade lättare ska kunna jaga.

Vill låta kommuner vara remissinstans
I motionen om skyddsjakt, som enbart Runar Filper (SD) skrivit, vill han att länsstyrelser ska skicka skyddsjaktsansökningar från privatpersoner till den kommun där personen bor, eftersom han anser att det är svårt för länsstyrelser att värdera den problematik som beskrivs och upplevs i närområdet och därför rutinmässigt avslår många ansökningar.
”En sådan icke beviljad ansökan skulle då kunna få ett grundligare beslutsunderlag, då den lokala kunskapen och kännedomen om problematiken i närområdet skulle kunna tas tillvara på bästa sätt med ett kommunalt yttrande, för att slutgiltigt åter beslutas i länsstyrelsen. Detta bör ges regeringen till känna”, skriver Runar Filper (SD) i motionen.