Far och son, Claes Johansson och Göran Johannesson, ekiperar (slutmonterar) hammerlessbössor på Husqvarna vapenverkstad.
Far och son, Claes Johansson och Göran Johannesson, ekiperar (slutmonterar) hammerlessbössor på Husqvarna vapenverkstad.

Se en Husqvarnabössa tillverkas

Utställningen på Husqvarna fabriksmuseum har utökats med filmer från jaktvapentillverkningen åren 1926 och 1970.

År 1969 såldes vapentillverkningen till FFV (Förenande fabriksverken). Produktionen överfördes året därpå till Carl Gustaf Stadsgevärsfaktori i Eskilstuna. Eftersom Carl Gustaf inte tillverkade hagelvapen blev reparation och service kvar på Husqvarna.

Mellan 1974 och 1989 gjordes ett hundratal hagelvapen, de flesta i lyxutförande, på Husqvarna av de kvarvarande vapenhantverkarna.

År 1989 gjordes det sista vapnet på Husqvarna och 1997 lades den lilla vapenverkstaden ner, då de sista vapensmederna gick i pension.

Bössor för kungar och allmoge
Utställningen berättar om Husqvarnas jaktvapenhistoria och hantverket bakom alla de vapen som har gjorts till både kungar och allmoge.

I utställningen visas också två filmer från vapenproduktionen på Husqvarna. Den ena från år 1926 och den andra från år 1970, där man får följa modellerna 310 respektive 1310 från delar till färdigt vapen.

Husqvarna Fabriksmuseum ligger på Hakarpsvägen 1 i Huskvarna.

Telefon: 036-14 61 62.

www.husqvarnamuseum.se