En av sex svinfällor, Panthera Multi Trap är en som en öppen fålla, där fångade årsgrisar kan avlivas.
En av sex svinfällor, Panthera Multi Trap är en som en öppen fålla, där fångade årsgrisar kan avlivas.

Sjätte svinfällan godkänd

Naturvårdsverket har godkänt ytterligare ett fångstredskap för vildsvin – Panthera Enkel. Därmed har Naturvårdsverket godkänt sammanlagd sex vildsvinsfällor.

Det är Naturvårdsverket som typgodkänner fångstredskap i Sverige. Avgörande för godkännande är att djuren inte riskerar att utsättas för onödigt lidande och att redskapen är säkra för människor och husdjur. Dessutom är det viktigt att fällan så långt som möjligt endast fångar de arter som det är avsett för.

”Det har hänt mycket”
– Nu har vi flera godkända fångstredskap. Arbetet med nya föreskrifter för typgodkännande av fångstredskap går framåt. I våras fick vi också en förordningsändring som gjorde det enklare att importera fångstredskap från andra länder. Det här är ett område där det hänt mycket under våren, konstaterar Carl Mikael Strauss, sektionschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Det finns många frågor om vildsvinsfällor. Därför har Naturvårdsverket samlat den viktigaste informationen på verkets webbplats.

– Här finns det viktigaste om vilka fångstredskap som är godkända och vad som gäller för till exempel import eller ombyggnad av fångstredskap, kommenterar Carl Mikael Strauss.

Fler beslut om typgodkännande av fångstredskap kommer efter sommaren. Även föreskrifterna beräknas vara klara senare i höst.

Godkända fångstredskap

L116 Söderberg

Panthera Enkel

Panthera MultiTrap 7.5 m2

Panthera MultiTrap 14 m2

Panthera MultiTrap 30 m2

Sinkabirum modifierad