SJF nobbar Södra-folk i älggrupper

Jägareförbundet i Kalmar har beslutat för att skogsägare som är förtroendevalda i Södra inte bör väljas som representanter för förbundet i älgförvaltningsgrupper.

Inför sammansättningen av älgförvaltningsgrupperna är det dragkamp om vilka som ska representera jägarna respektive markägarna. Det tycks vara så att markägarna försöker få mer att säga till om, och det får bland annat Folke Fagerlund, ordförande i Jägareförbundet Kalmar län, att reagera.

Styrelsen i lokalkretsen har nyligen diskuterat situationen.
– Rekommendationen från styrelsen blev att inte i första hand nominera de som är engagerade i Södra, och det tycker jag är logiskt. Är man redan förtroendevald, exempelvis som viltombud för Södra, så bör man satsa helhjärtat på det. Det finns de som kan skilja på olika roller men inte alla, säger Folke Fagerland till Skogsland.
Ska försvara jägarintressen
Folke Fagerlund äger själv skog och har jobbat på Södra, men menar att hans roll i detta är att försvara jägarintresset. Han påpekar att beslutet att välja bort förtroendevalda markägare inte kommer centralt från Jägareförbundet.
Tillsammans med regionens distrikt inom Jägarnas Riksförbund har Folke Fagerlund skrivit till kretsarna och betonat hur stort behovet är att man tar fram lämpliga förtroendevalda.
– Vi skriver inget där om att förtroendevalda i Södra inte ska föreslås, men det är min och styrelsens allmänna rekommendation, kommenterar Folke Fagerlund i Skogsland.