Ett virus som orsakar skaksjuka är spritt både bland vildsvin och tamgrisar.
Foto: Shutterstock/Torsten Lorenz Ett virus som orsakar skaksjuka är spritt både bland vildsvin och tamgrisar.

Skaksjukevirus vanligt hos vildsvin

Drabbar centrala nervsystemet

Ett virus ligger bakom skaksjuka som skadar griskultingarnas centrala nervsystem i fosterstadiet – viruset är också mycket spritt hos vildsvin. Det visar ny svensk forskning från Sveriges lantbruksuniversitet.

Det är tidningen ATL som rapporterar om de nya rönen angående skaksjuka som uppträder hos kultingar till tamsvin.
I Sverige noterades de första fallen av sjukdomen redan på 1950-talet, då kopplades sjukdomen till inavel.

Virusburen smitta
Men 2014 upptäcktes viruset ”atypiskt porcint pestivirus” hos grisar i USA och senare kopplades viruset till skaksjuka hos grisar.
Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, beror sannolikt dagens utbrott av skaksjuka på att grisarna bär på viruset.

Vildsvin drabbas
Dessutom visar färsk forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att viruset är spritt också bland vildsvin.
Hos tamsvin var 27 av 29 kultingar som dog av skaksjuka mellan 2004 och 2018 infekterade av viruset, enligt ytterligare en studie från SLU.