Foto: Länsstyrelsen Annelie Hulthén, landshövding i Skåne län, mötte Dan Ericsson, statssekreterare med ansvar för jakt- och viltfrågor.

Skånskt vargmöte hos landshövdningen

Vargfrågan i var temat då Annelie Hulthén, landshövding i Skåne län, tidigare i dag mötte Dan Ericsson, statssekreterare med ansvar för jakt- och viltfrågor.

Ofta är det landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) som uttalar sig om vargsituationen i Sverige. Det är ingen hemlighet att han förespråkar en linje med färre vargar än vad som är fallet i dag.

Bjöd in till möte

Men då Skånes landshövding, Anneli Hulthén, bjöd in till möte om länets vargsituation sammanföll detta med öppnandet av Kristdemokraternas riksting i Helsingborg – som Peter Kullgren närvarade vid.

I stället blev det Dan Ericsson, statssekreterare med ansvar för jakt- och viltfrågor, som begav sig söderut till ett möte som tillkom efter en höst med nio vargangrepp i östra Skåne.

– Det var ett bra initiativ att kalla till mötet. Det är viktigt för regeringen att ha en dialog om vargfrågan. Idag har vi diskuterat hur systemet fungerar och olika idéer för hur vi kan förändra det. Regeringen har gett tydliga besked om att vi vill minska antalet vargar i landet, säger Dan Eriksson.

Fått uppdraget

Han konstaterar att Naturvårdsverket har fått ett uppdrag från regeringen angående uppdaterade riktlinjer för skyddsjakt på varg. Dessutom ska man utreda ett lägre referensvärde för antalet vargar.

– Riktlinjerna har varit desamma i många år trots att verkligheten har förändrats. Riktlinjerna för skyddsjakt i södra Sverige infördes när vi knappt hade några revir i vår del av landet. Nu har vi sannolikt tre revir bara i Skåne. Från att ha haft noll vargar i vårt län fram till 2021 har vi nu kanske 30 vargar, säger Anneli Hulthén

Sedan påpekar hon att konflikterna med lantbruksnäringen har ökat under de tre år som gått sedan vargetableringen.

JRF positivt

Sven-Olof Sandberg, vice ordförande i Jägarnas Riksförbund, JRF, och distriktsordförande i Skåne är positivt inställd till att vargproblematiken diskuteras lokalt.

– Det är naturligtvis bra att länsstyrelsen och företrädare för regeringen för en dialog och att våra problem blir belysta, inte minst efter vad som har skett på senare tid med allt tätare angrepp.

Han framhåller också att de anställda på länsstyrelsen har en tuff uppgift.

– Tänk alla mejl som ska besvaras och alla överklaganden som ska hanteras, det måste ta all deras arbetstid. De blir slitna med en orimlig arbetsbelastning till ingen nytta.