Votering blev det redan vid öppnandet av stämman i Töreboda, då vissa ledamöter ansåg att handlingar skickats ut för sent.
Foto: Dan Törnström Votering blev det redan vid öppnandet av stämman i Töreboda, då vissa ledamöter ansåg att handlingar skickats ut för sent.

Skarp kritik mot älgjaktsförslag

Jägarnas Riksförbunds årsstämma i Töreboda har startat. Det nya älgförvaltningsförslaget var ett av huvudnumren under lördagen. Riksdagsman Bengt-Anders Johansson (m) fick svara på kritiska frågor från stämmans ombud.

Den nya styrelsen kommer att väljas på söndagen, eftersom stämmoförhandlingarna drog ut på tiden. De val som hann genomföras var 1:e och 2:e vice ordförande, som efter votering blev Henrik Tågmark och Preben Garner. Förbundsordförande Solveig Larsson valdes förra året på två år och har därför ett år kvar av mandatperioden.
Redan vid öppningen av stämman blev det votering. Ledamöter ansåg att stämman inte var rätt utlyst eftersom valberednings förslag inte presenterades förrän strax innan mötets
början. Stämman beslutade emellertid att mötet var behörigen utlyst.

Positiv utveckling
En enig stämma beviljade också styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Detta sedan generalsekreterare Per Wanström redogjort för ekomin, medlemsutveckling och upplage-utvecklingen för förbundstidningen Jakt & Jägare.
Medlemsutvecklingen är positiv och Wanström bedömde att förbundet inom en snar framtid kan nå 30 000-gränsen. Även förbundets tidning visar plus i såväl upplaga som annonsförsäljning.
– Det ser helt enkelt mycket bra ut på alla fronter, sammanfattade Per Wanström förbundets situation.

Kritik mot älgjaktsförslag
Riksdagsman Bengt-Anders Johansson redogjorde och svarade på frågor kring förslaget om en ny älgförvaltning som nyligen granskats av lagrådet. Förbundsstämman ska under söndagen diskutera älgfrågan vidare och förhoppningsvis komma fram till ett uttalande om förbundets ståndpunkt.
Men redan på lördagen var det flera ombud som uttryckte oro och ifrågasatte älgförvaltningsförslaget med hänvisning till att relativt stora marker (flera hundra hektar) kommer att tappa möjligheten att få skjuta vuxen älg och istället bli hänvisade till kalvjakt några dagar om året.

För krångligt med flerårslicenser
Bengt-Anders Johansson försvarade emellertid regeringens ståndpunkt att marken ska bära avskjutningen och att det generellt sett finns ett brett stöd för det synsättet.
– Vi diskuterade möjligheten med flerårslicenser för ändå ge mindre marker möjligheten att fälla en vuxen älg, men vi kom fram till att detta skulle bli för byråkratiskt och kostsamt att administrera, sade Johansson.

Vildsvinsförvaltning
Även naturvårdsverkets Susanna Löfgren och Per Risberg fanns på plats. Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten, berättade om förslaget till vildsvinsförvaltningen som Naturvårdsverket jobbat med.
Jakt & Jägare återkommer under söndagen med rapportering från förbundsstämman.