En 71-årig man som blev av med sina vapenlicenser efter att ha dömts för bland annat skattebrott får tillbaka licenserna i kammarrätten.
Foto: Thomas Möller / Mostphotos.com En 71-årig man som blev av med sina vapenlicenser efter att ha dömts för bland annat skattebrott får tillbaka licenserna i kammarrätten.

Skattebrottsling får ha jaktvapen

En 71-årig man som dömts för ekonomisk brottslighet och trafikförseelser blev av med sina vapenlicenser. Men efter en överklagan ger kammarrätten honom licenserna tillbaka, skriver Dagens Juridik.

Det var i november 2015 som polisen återkallade den 71-årige mannens vapenlicenser, eftersom han ansågs brista i sitt omdöme, laglydighet och pålitlighet. Orsaken till detta är att han mellan 2003 och 2014 dömts för många fall av vårdslös skatteredovisning, bokföringsbrott, hastighetsöverträdelser och för att inte ha använt bilbälte, skriver Dagens Juridik.
71-åringen överklagade polisens beslut till förvaltningsrätten, där polisens beslut fastställdes. De höll med om att mannen visat brist på respekt för lagen på grund av den upprepade brottsligheten, och att han därför inte uppfyllde vapenlagstiftningens stränga krav på omdöme, laglydnad och pålitlighet.

Får rätt i kammarrätten
71-åringen överklagade detta till kammarrätten i Stockholm. De håller visserligen med om att man kan ifrågasätta mannens lämplighet att inneha vapenlicens, men att de brott han begått inte är av den typen som man vanligtvis blir av med vapenlicenserna för – som exempelvis jaktbrott, våldsbrott eller rattfylleri.
”De aktuella brotten och förseelserna innefattar dock inte någon form av hänsynslöshet mot andras liv eller egendom och det finns inte heller något som tyder på bristande impulskontroll eller opålitlighet i nykterhetshänseende. Det har också gått flera år sedan han senast gjorde sig skyldig till någon brottslighet”, skriver kammarrätten i sin dom.
71-åringen får därmed tillbaka sina vapenlicenser.