Foto: Robert Nyholm/Shutterstock Mellan 2020 och 2022 angreps och skadades 139 hundar, varav 38 så svårt att de dog, av stora rovdjur i en situation som inte involverade jakt på rovdjuret.

SKK: Staten bör ersätta hundägare fullt ut för rovdjursskador

I en hemställan till regeringen begär Svenska Kennelklubben att staten ska ta sitt ansvar och fullt ut ersätta hundägare för de skador och dödliga angrepp på hundar som stora rovdjur gör.

Svenska Kennelklubben, SKK, drar i sin hemställan parallellen att staten bör ta samma ansvar för de skador som rovdjuren åstadkommer som hundägare enligt lag är skyldiga att göra för de skador som de egna hundarna orsakar, eftersom det är staten som bestämmer hur många rovdjur som ska finnas i landet.

Och eftersom den ersättning som hundägare som får sin hund skadad eller dödad av ett rovdjur inte täcker alla kostnader eller alltid ersätter hundens fulla värde bör ersättningsnivån öka, anser SKK.

Viltskadecenters rekommendationer

Enligt Viltskadecenters nuvarande rekommendation kan en hundägare som mest få 5 000 kronor för självrisken i veterinärvårdsförsäkringen för en hund som har skadats av varg, björn, järv, lo eller örn. Utöver det kan hundägaren få max 8 000 kronor för andra styrkta kostnader som inte omfattas av försäkringsskyddet, till exempel milersättning för resa till veterinär.

För en oförsäkrad hund får ersättningen inte överstiga 10 000 kronor för veterinärvård eller andra styrkta kostnader som rovdjursskadan har föranlett, enligt rekommendationen.

”Mot bakgrund av att kostnaderna för djursjukvård stigit kraftigt är det sannolikt att en oförsäkrad hund som blir attackerad av ett rovdjur därmed skulle innebära ett rejält ekonomiskt avbräck för ägaren”, argumenterar SKK.

Högst 25 000 kronor

Om hunden dödas av rovdjur, eller blir så skadad att den avlivas, blir ersättningen som högst 25 000 kronor, oavsett om hunden är försäkrad eller inte.

”Det motsvarar ungefär inköpspriset för en valp och tar inte i beaktande till exempel meriter eller färdigheter som hunden har inom sitt arbetsområde”, skriver SKK.

”Ska motsvara hela kostnaden”

Ändringarna som SKK föreslår i sin hemställan, som är ställd till landsbygds- och infrastrukturdepartementet samt till klimat- och näringslivsdepartementet, är:

• Ersättning för skador och dödliga attacker på hund, oavsett hundras, som görs av rovdjur ska betalas av staten fullt ut och inte belasta privata försäkringar eller privatpersoner.

• Ersättningen ska motsvara hela kostnaden för veterinärbehandling, mediciner och efterföljande rehabilitering alternativt motsvara det uppskattade totala värdet på den dödade hunden.