Skolverket stoppar ej jaktkurser

Skolverket backar definitivt från förslagen som hotade naturbruksprogrammets jaktutbildning på gymnasienivå.

– Flera tunga remissinsatser avstyrker förslaget. Det gör att vi inte kommer att gå vidare med förslaget, säger Kjell Hedwall, tillförordnad chef för läroplansavdelningen på Skolverket, till ATL.
I början av april gick tiden ut för remissomgången.
Förutom jägarorganisationerna och företrädare för skytterörelsen var bland andra Sveriges Lantbruksuniversitet,  Kungliga skogs- och lantbruksakademien. Jordägareförbundet och Viltmästareförbundet motståndare till Skolverkets förslag till att avskaffa jaktutbildningarna på gymnasienivå.