Skrälldalenvargarna borta

Tjänstemännen på länsstyrelsen i Gävleborg misstänker att Skrälldalenreviret upplösts.
– Vi har spårat av området där reviret låg men hittar inga tecken på att de är kvar, säger naturbevakare Hans Nordin.

Ett revirmarkerande vargpar etablerade sig i Skrälldalen någonstans kring åren 2006-2007. 2008 konstaterades hannen i reviret ”bytts ut”.
Deras område har legat huvudsakligen i Gävleborgs län, men reviret har också sträckt sig in i Jämtland. Flera valpkullar har fötts och just vargarna i Skrälldalen var anledningen till att länsstyrelsen i Jämtland fick delegation på att besluta om skyddsjakt på max sju vargar.

Inga spår efter alfaparet 
Vid vinterns spårningar har inga spår efter alfaparet hittats.
– Vi har letat flera gånger i hela reviret, men hittar inga tecken på att de är kvar, säger Hans Nordin.
Däremot hittar han och kollegorna spår efter andra revirmarkerande vargar. De går under benämningen nya Haveröreviret.
I det gamla Haveröområdet sköts hannen vid 2011 års licensjakt. Nu har tiken fått sällskap med en ny hanne och de har ett revir som delvis sträcker sig ned i det gamla Skrälldalenreviet.

Inte förvånad 
Hans Nordin är inte förvånad att Skrälldalenvargarna inte är kvar.
– Tiken har varit halt flera år. Det är inte osannolikt att hon dukat under och att hannen därför lämnat reviret, säger Hans Nordin.
Vargforskare Olof Liberg ser ingen dramatik i uppgifterna om vargarna i Skrälldalen.
– Det är stor omsättning i vargstammen. Att kommentera varenda par som eventuellt försvunnit är inte meningsfullt, säger Liberg.

Flyttade ihop med grannvargen? 
Han tror att Hans Nordins teorie, att tiken dött och hannen flyttat, är sannolik.
– Kanske är det han som är hannen i Haveröparet, säger Liberg.