Skriver till länsstyrelsen om rovdjuren

Kommunalråden i Älvdalen skriver till länsstyrelsen om problemen med rovdjur, berättar Dalarnes Tidningar, DT. Man vädjar till länsstyrelsen att redovisa för regeringen hur hårt rovdjuren drabbar kommunen.

Det är centerpartisten Kjell Tenn och moderaten Nils-Åke Norman som skriver till länsstyrelsen bland annat med anledning hur mycket älgar rovdjuren tar. Tenn och Norman skriver i brevet att rovdjuren ställer till med allt större problem för fäbodbrukare, rennäringen och landsbygdsbefolkningen.

”Majoriteten av medborgarna i vår kommun har alltid sett möjligheten att skatta naturen som en del av folkhushållet. Att leva av och med naturen är för de flesta av kommunens invånare en självklar livsstil. Band som riskerar att klippas av, med utflyttning som en negativ konsekvens för kommunen”, skriver Tenn och Norman.

Så många älgar tog rovdjuren
Länsstyrelsen har uppskattat att rovdjuren 2010 och 210 tog 754 kalvar och 53 vuxna älgar i Särna och Idre. I Älvdalen är siffrorna 448 kalvar och 42 vuxna älgar.

”Merparten av denna högkvalitativa och miljöriktiga avkastning anser vi tillhör folkhushållet som det var för ett antal år sedan och inte som nu, föda åt rovdjuren. Ungdomarna som visar intresse för fäbodbruket, som dessutom är en av pusselbitarna i en vinnande turistmiljö sommartid, har det svårt, när fäbodbruket måste ta hänsyn till rovdjuren. Att bedriva fäbodbruk innanför stängsel har aldrig varit tanken bakom djurhållning med fribetande djur i fäbod”, skriver Tenn och Norman.

De framhåller också rovdjuren går så hårt åt rennäringen att den är hotad.

Vädjar
”Älvdalens kommun vädjar nu till Länsstyrelsen Dalarna, viltvårdsenheten att arbeta med dialog och kommunikation i båda riktningarna. Inte bara följa direktiv från regering och Naturvårdsverk utan också redovisa till regeringen hur effekterna av den förda rovdjurspolitiken slår i Älvdalens kommun”, skriver de båda kommunalråden i Älvdalen.