Förvaltningsrätten har sagt nej till en tidigare ansökan om skyddsjakt på varg. Nu ansöker djurhållaren ännu en gång.
Foto: Patrik Svedberg Förvaltningsrätten har sagt nej till en tidigare ansökan om skyddsjakt på varg. Nu ansöker djurhållaren ännu en gång.

Skyddsjakt avslås igen i Tönsenreviret

Det blir åter igen nej till skyddsjakt för det vargutsatta landsbrukarparet i Tönsen. Länsstyrelsen anser inte att det går att visa att de närgångna vargarna har ett oönskat beteende.

Jakt & Jägare har rapporterat om paret som håller kor på en gård mitt i Tönsenreviret i byn Tönsen utanför Kilafors i Gävleborg.
Paret har tidigare ansökt om skyddsjakt på varg efter att vargnärvaron blivit allt mer påtaglig med ylanden i närheten av gården och filmsekvenser som visar hur varg rör sig över gårdsplanen.

Överklagade till domstol
Då länsstyrelsen i Gävleborg beslutade om avslag överklagade paret till förvaltningsrätten som gav länsstyrelsen rätt.
Bland annat hänvisade domstolen till att det inte föreligger någon särskild risk för tamdjur och att det inte visats att vargarna har uppvisat ett närgånget eller oönskat beteende.
Den 5 november ansökte paret åter om skyddsjakt. I ansökan framfördes att en flock vargar ylat på dagen i anslutning till byn.
Dessutom filmades en haltande varg på gårdsplanen.

Nytt avslag meddelat
Nu avslår länsstyrelsen åter igen ansökan på grund av att man anser att förutsättningarna inte har ändrats, Men myndigheten skriver ändå:
”Länsstyrelsen är medveten om att tamdjurshållning inte påtagligt ska försvåras av rovdjursförekomst och att socioekonomisk hänsyn ska vidtas”.
Därefter poängteras dock att det krävs att ytterligare kriterier är uppfyllda för att skyddsjakt ska beviljas.