Två bisam fällda från kanot med ett .22-gevär. Nu får Mårdhundsprojektets jägare tillstånd att gå in på vilken jaktmark som helst för att börja utrota bisam.
Foto: Göran Wikström Två bisam fällda från kanot med ett .22-gevär. Nu får Mårdhundsprojektets jägare tillstånd att gå in på vilken jaktmark som helst för att börja utrota bisam.

Skyddsjakt på invasiva arter

Specialjägare kan utrota bisam på alla jaktmarker

Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på 600 bisam, 300 mårdhundar och tio tvättbjörnar. Det är Mårdhundsprojektet, som drivs av Jägareförbundet, som ska utföra beslutet för att försöka stoppa de tre invasiva arterna att sprida sig i Sverige. Beslutet innebär att specialjägare kan gå in på vilken jaktmark som helst för att börja utrota bisam.

Det är EU som stämplat både bisam, tvättbjörn och mårdhund som invasiva arter som ska utrotas.
Mårdhundsprojektet har redan tidigare fått i uppdrag av Naturvårdsverket att stoppa mårdhundarnas intåg från Finland. Sedan dess har uppdraget utökats till att även försöka utrota bisam och tvättbjörnar.

Bisam har jagats längs norrlandskusten
Bisam har redan jagats av ”vanliga” jägare i de kolonier som finns längs norrlandskusten från Haparanda i norr till Örnsköldsvik i söder.
I Norrbotten var bisam ett uppskattat jaktbyte på våren och bisam är också ett fint pälsvilt. Men för några år sedan kraschade bisamstammarna. Sedan kom bisam med på ”utrotningslistan” från EU i juli förra året.
– Det kan vara en aning kontroversiellt att de beslutar om skyddsjakt efter bisam, men eftersom EU bestämt att arten är invasiv, vilket den ju är, så känns det ändå logiskt, kommenterar Jens Gustafson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.

Kan bekämpas på alla jaktmarker
Det som är speciellt med de jägare som jobbar för Mårdhundsprojektet är att de kan gå in på vilken jaktmark som helst för att bekämpa bisam. Men berörda markägare och jakträttsinnehavare ska om möjligt underrättas före jakten.
Tillståndet att fälla högst 600 bisam årligen gäller i hela landet till och med den sista december 2019. Även inte typgodkända fångstredskap får användas i bisamjakten som utförs av Mårdhundsprojektet.
Till slutet för 2019 får Mårdhundsprojektets jägare dessutom fånga eller fälla 300 mårdhundar och tio tvättbjörnar.

Får fortsätta med ”judasdjur”
Tillståndet medger att projektets medarbetare även i fortsättningen får fånga och sedan släppa ut så kallade judasdjur med sändare i naturen. Naturvårdsverket tillåter även att det får köpas djur som sedan ska släppas ut.
När mårdhunden med sändare hittar en partner kan de spåras och avlivas.
”Att använda sig av sändardjur i jakten på mårdhundar är en mycket effektiv del av utrotningsåtgärderna. Tvättbjörnar har inte samma sociala organisation som mårdhundar, men det kan vara nödvändigt att förse även fångade tvättbjörnar med sändare för att spåra upp andra individer. Naturvårdsverket anser därför att utsättningen är en åtgärd med viltvårdande syfte”, skriver myndigheten.
Sätts sändarförsedda tvättbjörnar eller mårdhundar ut på en mark måste dock markägaren och jakrättshavaren först ha lämnat medgivande.