Foto: Mostphotos/Anna Andersson Magra renar och stora kalvförluster. Nu får fyra järvar jagas.

Skyddsjakt på järv i Jämtland

Hälften av alla järvar som fötts under det senaste året har sett dagens ljus i Jämtland. Tåssåsens sameby har förutom ett stort antal vuxna järvar även 30 procent av länets järvföryngringar inom sina marker. Trots stora förluster för rennäringen har skyddsjakterna varit få. Nu får fyra järvar skjutas.

Bland annat mot bakgrund av stora kalvförluster, över 50 procent hos vintergruppen, där merparten handlar om rovdjursangrepp, och magra vuxna djur där vissa har haft bitskador efter angrepp i nacken, beslöt länsstyrelsen den 23 december att fyra järvar får skyddsjagas i trakterna kring Anarisfjällen och Oviksfjällen.

Jämtland är det län med flest järvar i landet, ca 260 stycken av totalt ca 640. Tåssåsens samebys ansökan avsåg 14 järvar, fem i året runt markerna och nio i vinterbetesland, men länsstyrelsens beslut omfattar endast fyra järvar.

Jakten får pågå mellan 29 december till 20 januari.