Länsstyrelsen i Värmland har gett tillstånd att bedriva skyddsjakt på tio bävrar i Degerfors.
Foto: Tommy Svensson / Shutterstock.com Länsstyrelsen i Värmland har gett tillstånd att bedriva skyddsjakt på tio bävrar i Degerfors.

Skyddsjakt på tio bävrar

Länsstyrelsen i Värmland ger tillstånd till skyddsjakt på tio bävrar i ett vattendrag i Degerfors, skriver Nya Wermlands-Tidningen.

Vattendraget ligger vid Degerfors Norrboda och den 6 september fick Sveaskog tillstånd att riva den fördämning som bävrarna byggt där och som orsakat översvämning av en väg.
Nu bedömer länsstyrelsen att det även behövs skyddsjakt på bävrarna för att undvika att vägen skadas av översvämningar, skriver Nya Wermlands-Tidningen.
Tillståndet gäller tio bävrar som får jagas med slagfällor, där endast person med särskild utbildning för detta får utföra jakten.
Länsstyrelsen skriver också i beslutet att det bör bedrivas jakt inom den ordinarie jakttiden för att förhindra framtida problem.