Skyddsjakt på tre Forshyttan-vargar

Länsstyrelsen i Värmland har beslutat att bedriva skyddsjakt på tre vargar som håller sig i närheten av Forshyttan i Filipstads kommun. Anledningen är att vargarna är dokumenterat närgångna, inte viker undan och uppvisar ett särskilt oskyggt beteende.

Den 18 juni fick länsstyrelsen in en anmälan om att vargar varit särskilt närgångna mot en ensam person med hund.
Vargarna försvann inte trots att personen försökte skrämma bort dem. Det var först när en annan person kom med bilen som vargarna gav sig av.
Inom samma revirområde har liknande incidenter rapporterats under vårvintern.

Ett oönskat beteende
Länsstyrelsen gör nu bedömningen att de tre unga vargarna har stannat kvar inom revirområdet och dessutom utvecklat ett oönskat beteende. De bedömer att det är hög risk för att vargarna kommer att orsaka fortsatta problem.
De tre ungvargarna får nu fällas inom ett angivet område och jakten är reglerad genom vissa villkor. Jaktledare är utsedd  och jakten får pågå mellan 20 juni och 31 juli, eller till dess att vargarna fällts.