FOTO: BERT ERIKSSON/MOSTPHOTOS Länsstyrelsen bedömer inte att samebyn har resurser att hägna in de rovdjursutsatta renarna, då återstår skyddsjakt.

Skyddsjakt på två lodjur i Hudiksvall

Två lodjur får fällas vid skyddsjakt på Hornslandet i Hudiksvalls kommun. Länsstyrelsen i Gävleborg fattade beslutet efter rapporter om att renar dödats och hjordar skingrats.

Den 16 februari sköts ett lodjur i Hudiksvalls kommun i samband med skyddsjakt nära en renhjord på omkring 1 100 djur.

Dagen därpå upptäcktes nya spår och det konstaterades att lodjur fortfarande jagade renar på Hornslandet.

Nära renarna

Enligt länsstyrelsens bedömning rör sig lodjur kontinuerligt nära renarna sedan början av januari.

Inga döda eller skadade renar har emellertid påträffats. Men renskötarna uppger att de misstänker att det finns åtskilliga renkadaver inne i hjorden. Man undviker dock att gå in och undersöka saken för att inte skrämma djuren ytterligare.

Indirekta skador

Länsstyrelsen bedömer att lodjuren, även om de inte attackerar renarna, genom sin närvaro leder till ”indirekta skador”. Renarna stressas och det går ut över deras allmäntillstånd. Den nedsatta konditionen medför bland annat att vajans fettreserver minskar och deras mjölk inte kan försörja vårens kalvar.

Eftersom det finns en betryggande marginal till beståndets miniminivå i området beslutar länsstyrelsen i Gävleborg om skyddsjakt på två lodjur. Jakten får pågå till och med den 10 mars.