Döda renar och blodspår. Nu skyddsjagas den varg som stör rennäringen norr om Överkalix. (Arkivbilder)
Foto: Robert Sandell/Suzanne Fredriksson Döda renar och blodspår. Nu skyddsjagas den varg som stör rennäringen norr om Överkalix. (Arkivbilder)

Skyddsjakt på varg i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat skyddsjakt på en varg som rivit renar norr om Överkalix. Vargen som har bevakats under två veckors tid närmade sig en stor renhjord och situationen bedömdes som ohållbar.

Det är Norrbottens-Kuriren som rapporterar att länsstyrelsen i tisdags mottog en ansökan om skyddsjakt från Pirttijärvi sameby. Beslut om skyddsjakt på en varg togs under fredagen.

Rivit renar
Samebyn uppger att en varg drivit renar och rivit en renkalv. Under torsdagen hittade länsstyrelsens naturbevakare ytterligare en död ren och blodspår. Vargen har därefter fortsatt att jaga och skingra renar.

Möjlig immigrant
Länsstyrelsen har gjort bedömningen att även om vargen kan vara en genetiskt värdefull immigrant, kommer den inte att nå den skandinaviska vargstammen inom överskådlig tid. En etablering i det aktuella området är inte realistisk ur skadesynpunkt.