Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) och regeringen gör inget för att det ska bli lättare och mer lika i de olika länen att få skyddsjakt på varg. Riktlinjerna som kan tillämpas är från 2006.
Foto: Riksdagen/Shutterstock.com Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) och regeringen gör inget för att det ska bli lättare och mer lika i de olika länen att få skyddsjakt på varg. Riktlinjerna som kan tillämpas är från 2006.

Skyddsjakt på varg ses ej över

(UPPDATERAD) Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) tänker inte se till att det görs något för att uppdatera riktlinjerna när skyddsjakt på varg kan beviljas.
– Jag ser inte några behov av en förändring, svarar hon riksdagsledamoten John Widegren (M).
Han anser att det behövs nya riktlinjer och skyddsjakt som minskar vargstammen, när det inte går att ha licensjakt för att mildra vargproblemen.

I en skriftlig fråga till ministern vill John Widegren veta om reglerna för skyddsjakt ska uppdateras.
2015 gav regeringen med dåvarande landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Åsa Romson Naturvårdsverket i uppdrag att se över kriterierna för skyddsjakt.
– Naturvårdsverket levererade samma år en rapport på ämnet men sedan dess har tyvärr ingenting hänt, skriver M-politikern.

”Försvåras med olika bedömningar”
– Tyvärr försvåras skyddsjakten genom att länsstyrelserna gör olika bedömningar med hänvisning till Viltskadecenters kriterier. Dessa har dock inte uppdaterats sedan 2006. Naturvårdsverket har inte heller vidtagit några åtgärder för att underlätta i en så infekterad fråga, tillägger John Widegren.
Det är alltså en 14 år gammal rapport från Viltskadecenter som används idag när länsstyrelser bedömer ansökningar om skyddsjakt på varg. 

Minst fyra angrepp krävs
Enligt Viltskadecenters tumregler kan skyddsjakt beviljas till exempel om en varg attackerat en hund som rastas i koppel, eller om det under det senaste året gjorts minst fyra angrepp på tamdjur av samma familjegrupp. Ett annat exempel är att det kan bli aktuellt med skyddsjakt om en eller flera vargar vid upprepade tillfällen och under lång tid varit inom 30 meter från människor.
– Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att Viltskadecenters kriterier ska uppdateras eller för att Naturvårdsverket ska gå vidare med den rapport som överlämnades år 2015? undrar John Widegren. 

Svaret är nej
Svaret från landsbygdsminister Jennie Nilsson är nej.
– Det är alltid beslutande myndighet som bedömer från fall till fall om de aktuella omständigheterna kan ligga till grund för beslut om skyddsjakt enligt gällande bestämmelser. Vid bedömningen kan de ta stöd av Naturvårdsverkets vägledning. Jag ser inte några behov av en förändring, skriver hon.
– Viltskadecenter utarbetade ett förslag till kriterier för skyddsjakt efter rovdjur 2006. Regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att se över kriterier för skyddsjakt 2015. Naturvårdsverket anförde i redovisningen av uppdraget att det inte bedömdes vara nödvändigt att ändra vare sig regler eller vägledning. Regeringen bedömde att de riktlinjer kring undantag från bestämmelserna om jakt efter rovdjur som fördes fram i uppdraget ryms inom befintliga undantagsmöjligheter, sammanfattar S-ministern läget att ingenting görs i frågan.

”Hur kan ministern vara nöjd?”
John Widegren, som även är landsbygdspolitisk talesperson för M, tycker svaret är anmärkningsvärt.
– Hur kan ministern vara nöjd med hur skyddsjakten fungerar idag? Vi får ständigt signaler utifrån landet att det är raka motsatsen, kommenterar han till Jakt & Jägare.
Han anser att det är ”fullständigt respektlöst mot dem som lever och försöker driva näring där vargen finns”.

Skyddsjakt istället för licensjakt
– Om vi nu inte ska ha licensjakt, vilket vi förespråkar, måste det åtminstone vara enklare att få till skyddsjakt. Riktlinjerna är gamla och behöver ses över omedelbart, anser John Widegren.
Dessutom måste beslutande myndighet ta långt större hänsyn till socioekonomiska effekter och möjlighet till tamdjurshållning, framhåller m-politikern.
– Ska vi dessutom kunna minska stammarna där de är som tätast krävs det någon form av utskjutning. Det måste bli i form av skyddsjakt, eftersom licensjakt inte beviljas.