Polisen försöker lösa problem som inte finns, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF, om planerna på att förbjuda övningsskytte på jaktmarken om skjutplatsen inte godkänts i förväg.
Foto: JRF Polisen försöker lösa problem som inte finns, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF, om planerna på att förbjuda övningsskytte på jaktmarken om skjutplatsen inte godkänts i förväg.

Skytte på jaktmarken kan förbjudas

Läckor från Polismyndigheten om utkastet till nya föreskrifter för skjutbanor visar att övningsskytte på jaktmarken blir förbjudet. Om det till exempel ska sättas upp en lerduvekastare för att öva med hagelvapen måste det finnas en godkänd besiktning av den ”tillfälliga skjutbanan”.

Tidigare har Jakt & Jägare rapporterat om att Polismyndigheten presenterat ett förslag om att skjutstationer för jaktstigar och fältskytte först måste besiktas av speciella inspektörer, som utbildats av den berörda jägar- eller skytteorganisationen.
Det nya inslaget i föreskrifterna som nu läckt ut innebär att jägare inte kan ha övningsskytte till exempel mot en grusvall på den egna jaktmarken. Ska det ske övningsskytte ses det som en ”tillfällig skjutbana” som först måste besiktas och godkännas.
Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF, är mycket kritisk mot utkastet till nya skjutbaneföreskrifter som ska gå ut på remiss.

”Problem som inte finns”
– Polisen försöker lösa problem som inte finns. Den enda effekten blir att det viktiga övnings- och tävlingsskyttet för jägare försvåras, kommenterar han.
Skulle till exempel en jägare ha tappat studsaren kan det innebära risk för skadskjutningar om kikarsiktet fått en smäll som ändrar träffpunkten. Då behövs det en kontrollskjutning och eventuellt avlossas fler skott för att göra en ny inskjutning. Därför vill polisen tillåta undantag för en ”inskjutningsplats”, som inte behöver besiktas. Men då är villkoret att den som ”disponerar platsen” är med vid inskjutningen.
Om att ”disponera platsen” är liktydigt med att ha jakträtt på området är ännu oklart.

Frågor till inrikesministern
Läckan om förbud mot allt övningsskytte som är utanför de ”permanenta skjutbanor” som är godkända av polisen gör att moderaten Sten Bergheden lämnat in en ny skriftlig riksdagsfråga till inrikesminister Mikael Damberg (S), som ansvarar för Polismyndigheten. Bergheden vill bland annat veta om det krävs att markägaren ska vara med om det ska ske en tillfällig inskjutning mot en måltavla.

”Det hela är onödigt”
”Grundproblemet är dock att det hela är onödigt. Det finns inga beskrivna problem med skytte i terräng, oavsett om det handlar om inskjutning, om att jaktlag övar lerduveskytte, om jaktstigar eller fältskytte eller om skytte på skjutbanor. Förslaget handlar om att polisen, genom att konstruera nya begrepp, som ”tillfällig skjutbana”, försöker expandera sina befogenheter till områden som den tidigare inte har haft med att göra. Det innebär i detta fall allvarliga inskränkningar i jägares och skyttars möjlighet att öva men också att polisens resurser används felaktigt. Förslaget kommer att försvåra och fördyra för såväl skytteföreningar som för enskilda skyttar och jägare”, skriver Sten Bergheden (M) till ministern.
I liknande skriftliga riksdagsfrågor till Mikael Damberg har han hittills svarat att det är helt upp till Polismyndigheten att avgöra vilka regler som ska gälla för skjutbanor och skytte.