Det är stor brist på djurskötare. Akutvården får skadade jakthundar kan försämras när Lantbruksuniversitet (SLU) i brist på lärare lägger ned snabbspåret för invandrade veterinärer.
Foto: Mostphotos Det är stor brist på djurskötare. Akutvården får skadade jakthundar kan försämras när Lantbruksuniversitet (SLU) i brist på lärare lägger ned snabbspåret för invandrade veterinärer.

Slopad utbildning kan slå mot jakthundar

Det kan bli ännu svårare att få snabb och nära hjälp för skadade jakthundar när Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i brist på lärare lägger ned snabbspåret för invandrade veterinärer.

Det är stor brist på djurskötare, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
SLU:s snabbspår för djursjukskötare läggs ned, trots stor kompetensbrist och akut behov av utbildad arbetskraft ute i landet. Orsaken är brist på lärare. 
Snabbspåret för utländska veterinärer, som ska arbeta som djursjukskötare i Sverige, arbetades fram av SLU, SLA (Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet) och Arbetsförmedlingen.

Alla fick jobb direkt
Det första året antogs 19 personer. Efter utbildningen fick de jobb direkt.
Det akuta behovet i landet är 400 djursjukskötare och SLA uppskattar att det långsiktiga behovet är cirka 1 200.
Konsekvensen av att SLU lägger ner utbildningen kan innebära sämre tillgänglighet för landets veterinärer och djursjukhus. I värsta fall, på små orter där rekryteringen kan vara ett problem, kan veterinärer tvingas stänga.

Stort behov av kompetens
Snabbspåret för djursjukskötare vänder sig till invandrade veterinärer. Under ett år får de utbildning i bland annat det svenska regelverket och yrkessvenska. Sedan kunna kliva rakt ut i en bransch med ett stort behov av kompetens.
– I Sverige får bara legitimerad personal utföra djursjukvård. Till exempel måste en djursjukskötare eller veterinär sköta narkosen vid alla operationer. Djursjukskötarna har en lång utbildning, motsvarande en sjuksköterskas i humansjukvården, säger Lena-Liisa Tengblad, VD för SLA, till Arbetsmarknadsnytt.