Slopat LRF-krav om svinutfodring

Under LRF-stämman togs beslut att förbundet inte ska kräva tillstånd för utfodring av vildsvin, men att man ska jobba för utökad skyddsjakt på varg.

Förra året beslutade LRF vid årsstämman att förbundet skulle arbeta för att man måste ha tillstånd för att utfodra vildsvin. Under årets stämma voterades det om frågan, och det resulterade att detta beslut revs upp, skriver tidningen Land Lantbruk & Skogsland.
Under det gångna året har det nämligen visat sig att en sådan regel skulle vara svår att efterleva, eftersom det bland annat skulle vara svårt att bevisa vilket vilt fodret var ämnat till.
Dessutom upplevs problemen med utfodring ha minskat. Man får inte utfodra vildsvin med förädlade jordbruksprodukter och leverantörer av foder måste vara registrerade.

Ska arbeta för utökad skyddsjakt
När det gäller vargfrågan fanns en stor enighet hos stämman och alla förslag från styrelsen blev genomröstade. LRF ska därför fortsätta att arbeta för att få en utökad skyddsjakt på varg och att licensjakten ska införas igen.
Förbundet vill också få en konsekvensanalys och kostnadsanalys för vad vargen innebär för djurhållare och företagare på landsbygden.
De vill också att det ska bli lättare att få ersättning för skadade och dödade tamdjur och att de bidrag som skyddar djur ska bli mer heltäckande.