Undersökningen av de 26 vargar som sköts under årets licensjakt har sammanställts av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
Foto: Torbjörn Lektell Undersökningen av de 26 vargar som sköts under årets licensjakt har sammanställts av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Slutrapport om fällda vargar

”Djurens hälsa var överlag bra”

Slutrapporten från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visar att 25 vargar fälldes under årets licensjakt på varg. Ytterligare en varg sköts på grund av skabbsjukdom. Djurens hälsa var överlag bra förutom att tre av de sju vargarna från Brattforsreviret i Värmland hade misstänkt skabb. En varg hade tidigare utsatts för beskjutning av hagel, konstaterar SVA i ett pressmeddelande.

När det gäller tidigare licensjakter är det en fälld varg per år som haft gamla skador i form av hagelskott. 
SVA undersöker och tar prover på alla vargar som fälls under licensjakten.
Vargjakten pågick från 2 januari till 15 februari i fyra olika revir: Blyberg (Gävleborg), Orsen (Dalarna), Loka (Värmland/Örebro) och Brattfors (Värmland).

Revbensfrakturer efter älgsparkar
De flesta vargarna, 21 stycken, hade normalt hull. Medelvikten för inkomna vargar under licensjakten 2017 var 34 kilo med en spridning på 22 till 44 kilo. Hos fem av vargarna hittades äldre revbensfrakturer, varav en varg dessutom hade en fraktur som ännu inte läkt ihop. Revbensfrakturer är vanliga hos äldre djur och kan exempelvis orsakas av sparkar från älgar, kommenterar SVA.

Trikiner i en fälld varg
En varg hade trikiner men inget djur hade dvärgbandmask.
Några av vargarna hade lindriga bettfel, men inga missbildningar i övrigt upptäcktes.
Av de 26 fällda vargarna var elva honor och 15 hannar. Totalt var 12 av de fällda vargarna födda 2016 och 13 vargar äldre än 1,5 år. Mer exakt åldersbestämning av vuxna vargar görs senare. Fyra av de vuxna honorna, en från varje revir, visade spår efter tidigare dräktighet.

Letar efter äldre skottskador
De fällda vargarna transporteras till SVA i Uppsala när de är flådda. På SVA röntgas sedan kropparna. Syftet är att upptäcka eventuella missbildningar eller äldre skottskador.
SVA noterar även hur vargen är skjuten.
Om äldre skottskador, eller misstanke om jaktbrott, påvisas görs en polisanmälan.