Småländska älgar ska få sändare

I skogarna mellan Asa och Växjö, ska 25 älgar få GPS-sändare till vintern. Detta för att man ska få mer kunskap om älgarnas rörelsemönster. Det är första gången det bedrivs riktig älgforskning i södra Sverige.

– Det blir spännande är att se hur älgstammen påverkas av alla Gudrunhyggen och den rika tillgången på föda de närmaste åren, säger Jägareförbundets syd-konsulent Anders Hågeryd till Smålands-Posten.

Treårigt projekt

Anders Hågeryd bor mitt i forskningsområdet och har varit med i planeringsarbetet av det treåriga projektet.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ansvarar för forskningen som sponsras av Sveaskog.

– Många tror sig veta hur älgen beter sig här, men det saknas säkra belägg för hur det verkligen är. Tvistefrågor är till exempel hur stort hemområde älgen har och hur långt den kan förflytta sig. Vad den äter olika tider på året kan vi också få reda på, berättar Anders Hågeryd för Smålands-Posten.

Skjuts från helikopter

Projektet skulle ha startats redan förra vintern, men eftersom det var så dåligt med snö sköt man upp det.

Älgarna ska få sina sändare genom att de letas upp med helikopter och sedan sövs. För att spåra de älgar som går undan i tätningar eller på andra svårtillgängliga platser behövs spårsnö.