Korkat eller smart? Naturskyddsföreningen i Surahammar tvivlar på att viltkött är klimatsmart eftersom jägarna kör bil och köper dyr jaktutrustning.
Korkat eller smart? Naturskyddsföreningen i Surahammar tvivlar på att viltkött är klimatsmart eftersom jägarna kör bil och köper dyr jaktutrustning.

SNF vill inte propagera för viltkött

Naturskyddsföreningen i Surahammar vill att riksförbundet ska sluta propagera för viltkött eftersom det kan leda till naturvårdsproblem. Lokalföreningen tvivlar på att viltkött är klimatsmart.

Lokalföreningens ordförande, Tom Sävström, påpekar i en motion till riksstämman att jägarna har investerat i dyrbar jaktutrustning vars framställning kostat CO2-utsläpp och att de gör många och långa resor till sina jaktmarker.
Han anser också att en högre viltproduktion skulle leda fler trafikolyckor, skogsskador, större jakttryck på rovdjuren och biologisk utarmning. Om efterfrågan på viltkött ökar kan det dessutom leda till krav på import av exotiskt viltkött, med risk för biologisk utarmning.

Krävs hägn
Vidare bedömer han att om viltköttsproduktionen ska kunna öka så krävs det intensivuppfödning av vilt inom hägn – något som skulle krympa livsutrymmet för de fria djuren och inkräkta på allemansrätten.
Styrelsen för SNF påpekar i sitt svar till medlemmarna i Surahammar att det inte bedrivs propaganda för viltkött och att man bevakar händelsutvecklingen och nya studier som rör jakten på viltkött.