FOTO: JORDBRUKSVERKET & LARS JOHANSSON/MOSTPHOTOS Kärnområdet stängslades in i höstas, nu har området genomsökts efter kadaver och resultatet blev att man hittade skelettdelar från sedan länge döda djur.

Sökinsats visar – ingen pågående svinpestspridning

Helgens sökinsats efter vildsvinskadaver i Fagerstatrakten genomfördes utan några tecken på pågående smittspridning av afrikanska svinpest. Flera fynd av enstaka ben som legat i skogen under lång tid gjordes dock.

Då snön är borta och växtligheten ännu inte nått sin fulla kraft är det gynnsamt att söka efter djurkadaver i skogen.

Under helgen genomfördes en första sökinsats sedan snön la sig i fjol i den smittade zonen utanför Fagersta.

Delar av skelett

– Vi har efter helgens sökinsatser inga fynd som ändrar vår bild av utbrottet. Däremot har vi fått in flera rapporter om skelettdelar, några sammanhängande delar av ett skelett och flera fynd av enstaka ben. Vi tittar nu på dessa fynd i detalj och ser vad som är att gå vidare med och analysera för ASF, men även om de här skelettdelarna är positiva så förändrar de inte vår bild av utbrottet, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Eloge till jägare

Han påpekar sedan att jägarnas insats har betytt mycket för att smittbekämpningen hittills har gett bra resultat.

– Jag vill återigen passa på att ge min eloge till de jägare som bidrar i sökinsatserna. De rapporter vi nu har fått in om fynd av enstaka ben som hittas gör att jag känner mig trygg med att de gör ett väldigt bra arbete i sökinsatserna.