Foto: FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON Nu drar sökinsatserna efter vildsvin som smittats av afrikansk svinpest i gång igen. Vid horisonten hägrar att Sverige officiellt ska förklaras fritt från sjukdomen.

Ny sökinsats efter smittade vildsvin

Sökinsatserna efter vildsvinskadaver i den smittade zonen återupptas till helgen. Målet är att försäkra sig om att ingen smittspridning pågår och få Sverige friskförklarat från sjukdomen.

På grund av den ovanligt snörika vintern i Fagerstatrakten har det inte gått att genomföra sökinsatser efter vildsvinskadaver sedan i november. Till dess påträffades 63 vildsvin som smittats av afrikansk svinpest, samtliga hade dött innan septembers slut – något som indikerar att det inte pågår någon smittspridning.

För tredje gången

Men nu ska frivilliga jägare rycka ut i skogen igen och söka igenom det 148 kvadratkilometer stora kärnområdet för tredje gången.

– Det här är ett väldigt viktigt sök. Även om det inte finns några tecken på pågående smittspridning är det avgörande att få det bekräftat genom en systematisk genomsökning av området, kommenterar Helena Sixtensdotter, insatschef vid Jordbruksverkets operativa ledningscentral i Fagersta.

Påverkar inte

Karl Ståhl, statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, påpekar att man sannolikt kommer att hitta kadaverrester efter vildsvin som dött för förhållandevis länge sedan. Detta påverkar inte den positiva synen på smittläget.

– Men eftersom virus kan överleva länge i kadaverrester så är det viktigt att också äldre kadaver hittas och avlägsnas från miljön, säger Karl Ståhl.

Fortsatt förbud

Tills vidare gäller de tidigare restriktionerna. Det är förbjudet för allmänheten att vistas i större grupper i området och de flesta former av skogsbruk är otillåtna.

– När vi kommit en bit med söket planerar vi att begära en ny riskvärdering från SVA för att kunna se över restriktionerna på nytt, säger Madeleine Haal Gertzell, gruppchef i Jordbruksverkets krisorganisation.

Hon tillägger:

– Men tills vidare gäller det fortfarande att följa de restriktioner som finns och att fortsätta vistas på ett ansvarsfullt sätt i skog och mark för att inte försvåra sökinsatsen. Det är först när vi kan bevisa att smittan är borta som vi kan bli friförklarade.