Foto: Shutterstock Enligt Folkhälsomyndigheten är risken liten för att människor ska smittas av fågelinfluensa. Men ett generellt råd är att undvika fysisk kontakt med döda djur.

Sommardöd i fågelinfluensa

Fågelinfluensan fortsätter att sprida sig i rekordstor omfattning i Sverige och andra delar av Europa. För andra året i rad ”översomrar” viruset och dödligheten bland vilda fåglar är hög.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som informerar om virusläget i ett pressmeddelande. Särskilt drabbade är områden längs västkusten och på Gotland där omfattande dödlighet bland vilda fåglar rapporteras.

Avviker från mönstret

SVA påpekar att normalt är det under vintern som utbrott av fågelinfluensa inträffar. Men nu noterar man att årets sommar, liksom sommaren 2021, avviker från mönstret. Nu överlever viruset den varma årstiden och då utbrottet även omfattar landlevande fåglar som gäss ökar risken för att tamfåglar också drabbas.

Aldrig tidigare upplevt

– Europa har aldrig tidigare upplevt så stora och omfattande utbrott av fågelinfluensa som under de två senaste säsongerna. Vad vi nu ser, med fortsatt smittspridning och hög sjuklighet och dödlighet bland vilda fåglar mitt i sommaren, är ett helt nytt scenario. Det finns därför mycket som talar för att även kommande säsong kommer bli problematisk, med ökad risk för utbrott också hos tamfåglar, kommenterar Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA.

SVA efterlyser hjälp från allmänheten och vill få in rapporter om döda fåglar.