Forskare ska ta reda på varför älgarna i Sörmland blivit mindre och magrare.
Foto: Mikael Moilanen Forskare ska ta reda på varför älgarna i Sörmland blivit mindre och magrare.

Sörmlands älgar mår dåligt

Det är inte bara brist på älgkalvar i Sörmland. Överlag mår älgstammen dåligt och nu startar ett forskningsprojekt för att ta reda på vilka de bakomliggande orsakerna är, skriver Södermanlands nyheter.

Tidningen berättar att årets älgjakt kommer att se annorlunda ut på många håll i länet. Vissa jaktlag ställer in jakten, andra skjuter bara kalvar och sparar kor och tjurar.
De älgar som skjuts kommer att vägas, mätas och granskas av personal från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Mindre och magrare 
Forskarna har idag inget svar på varför älgarna på sina håll i Sörmland under en längre tid blivit mindre och magrare.
Som vi berättat tidigare på jakojagare.se föds det också färre kalvar än normalt i Sörmland. Av de 20 älgkor som forskarna märkte i Öster Malma fick bara sju stycken kalvar.