Bidag till ”kramare”. Rovdjursföreningen, som har knappt 4 500 medlemmar, får en miljon kronor i bidrag från Naturvårdsverket i år.
Foto: Shutterstock.com Bidag till ”kramare”. Rovdjursföreningen, som har knappt 4 500 medlemmar, får en miljon kronor i bidrag från Naturvårdsverket i år.

Statligt miljonregn över bevarandesidan

Naturvårdsverket delar i år ut 2,5 miljoner kronor till Naturskyddsföreningen för föreningens EU-arbete, en miljon till Svenska Rovdjursföreningen och en halv miljon till Sveriges ornitologiska förening.

Jakt & Jägare har frågat Naturvårdsverket vilka ideella naturvårdsorganisationer som får statsbidrag av konton som fyllts med skettepengar. Det här handlar alltså inte om jaktkortspengar som delas ut.
På listan finns sammanlagt 20 organisationer som delar på 12,5 miljoner kronor.
När det gäller Naturskyddsföreningen får organisationen tre olika typer av bidrag. Det största på 1,5 miljoner är för ”Miljörätt 2012 – talerätt, delaktighet och genomslag”. Nästa bidrag är en miljon kronor som organisationen får för ”EU-arbete centralt för miljömålen”. Dessutom får Naturskyddsföreningen i Skåne nästan 200 000 kronor för sitt storkprojekt.

En miljon till Rovdjursföreningen
I viltvårdsdelegationerna runt om i landet brukar Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Sveriges ornitologiska förening dela på posten som ”naturvårdsintressen” eftersom organisationerna har likartade inställning i rovdjursfrågan.
Därför har Jakt & Jägare också begärt att få veta vad Rovdjursförening och ornitologerna får i bidrag. Rovdjursföreningen, med knappt 4 500 medlemmar, får för innevarande år en miljon kronor från Naturvårdsverket. Ornitologerna får en halv miljon, varav 300 000 är organisationsbidrag och 200 000 för Samskog fas två, samarbete för levande skogar.

Andra bidragstagare
Övriga organisationer som får pengar från Naturvårdsverket är:
Coalition Clean Baltic, Etik & Energi, Tre utbildningar i hållbar energi för församlingar och stift med flera i Polen, Föreningen Miljöresurs Linné, Minskad köttkonsumtion i offentliga kök, Gröna Bilister, Naturskoleföreningen, Naturskyddsföreningen i Skåne, Storkprojektet, Naturskyddsföreningen Svenska centralt, EU-arbete centralt för miljömålen, Naturskyddsföreningen Svenska centralt, Miljörätt 2012 – talerätt, delaktighet och genomslag, Sportfiskarna, Stiftelsen Håll Sverige Rent, Svenska Botaniska Föreningen, Svenska Rovdjursföreningen, Sveriges Hembygdsförbund, Sveriges Mykologiska Förening, Sveriges Ornitologiska Förening, Sveriges Ornitologiska Förening, SAMSKOG fas 2 – Samarbete för Levande Skogar, Världsnaturfonden.