Stenålderns jägare importerade hundar

Tidigare har forskare trott att de nordeuropeiska hundraserna har sitt ursprung i den skandinaviska vargen. En ny studie från Uppsala universitet slagit hål på den teorin.
Det har visat sig att stenåldershundarna var redan tama hundar från andra delar av världen.

– Vi ser inget som helst bevis för att hundarna skulle komma från en skandinavisk varg som domesticerats. Tvärtom tyder våra resultat på att hundarna kom färdigtämjda till Skandinavien från bland annat Asien. De hade alltså varit under mänsklig kontroll under mycket lång tid, berättar Anders Götherström som lett studien.

Den nu omkullkastade teorin om att hundarna haft skandinaviskt ursprung bygger på DNA-analyser. Det har visat sig att de nordeuropeiska hundraserna har en specifik DNA-typ, så kallad mitokondriell haplotyp. Den är i det närmaste exklusiv för hundraserna, och har gjort att forskarna därför trott att de har sitt ursprung från de skandinaviska vargarna.

Mest från bondestenåldern

De hundlämningar som analyserats kommer mest från bondestenåldern och har hittats på Gotland, i Mälardalen och i Götalandskapen. Även medeltida hundlämningar från Öland, Skara och Stockholm har undersökts.

– Materialet kommer från fantastiska fyndplatser. Jag lyckades få fram DNA ur nästan alla ben jag försökte med, vilket är väldigt ovanligt, berättar forskaren Helena Malmström, som gjort det mesta laboratoriearbetet.

Bland fyndplatserna finns en välbevarad gravplats, Ajvidegravplatsen på Gotland och en medeltida befäst by, Eketorp, på södra Öland, som i sig har varit en spektakulär försvarsanläggning.