Rävjakten har börjat, men SVA kan inte ta emot fler rävkroppar som undersöks i jakten på dvärbandmask.
Foto: Shutterstock.com Rävjakten har börjat, men SVA kan inte ta emot fler rävkroppar som undersöks i jakten på dvärbandmask.

Stopp för rävkroppar till SVA

SVA, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, måste tacka nej till jägare som vill sända in rävkroppar för provtagning. I går, den första augusti, startade rävjakten. I hela landet är det lovligt att skjuta även vuxna rävar. Därmed har SVA fått många samtal och e-postbrev. Jägare vill skicka in rävkroppar för att de ska undersökas i jakten på dvärgbandmask.

– Då det i nuläget inte finns finansiering för att undersöka fler rävar detta år kan SVA för närvarande inte samla in fler skjutna rävkroppar för dvärgbandmaskundersökning, kommenterar Erik Ågren på viltsektionen på SVA.
– Tack vare en storartad insats från landets jägare har SVA redan undersökt 3 000 rävar under första halvåret 2011, tillägger han.
Hundratals prover med rävskit har också samlats in från Katrineholmsområdet, där en av rävarna med dvärgbandmask hittades.

”Diskussion pågår”
SVA informerar så snart en ny insamling kan börja.
– Diskussioner pågår nu under augusti om hur och i vilken omfattning vidare övervakning av parasiten ska utföras, förklarar Erik Ågren.
– Om vi ska fortsätta med en utökad rävinsamling för övervakningen av dvärgbandmask vill vi egentligen kunna börja före årsskiftet. Det hela beror på hur många prover som behövs och vilken metod vi ska använda för övervakningen, säger han.
Allt detta hänger i sin tur ihop med hur det blir med finansieringen av arbetet.