Kammarrätten har satt stopp för Trosa kommuns försök att få skyddsjakt på skarvarna på Snöholmen, som förpestar tillvaron både för boende och besökare i Trosa. Nu får kommunen fokusera på att se om det går att försöka skrämma bort skarvarna.
Foto: Mostphotos Kammarrätten har satt stopp för Trosa kommuns försök att få skyddsjakt på skarvarna på Snöholmen, som förpestar tillvaron både för boende och besökare i Trosa. Nu får kommunen fokusera på att se om det går att försöka skrämma bort skarvarna.

Stopp för skarvjakt utanför Trosa

Efter överklagande av ornitologer har kammarrätten sagt nej till skyddsjakt på skarvar på Snöholmen, 300 meter från bebyggelsen i Trosa. Kommunen vill ha bort skarvarna. De ses som en sanitär olägenhet med en stank som förpestar tillvaron.

Kommunen har även pekat på minskat fiskbestånd, som drabbat både yrkes- och fritidsfiskare samt att skarvarna inte bara är en olägenhet för de bofasta. Det är färre besökare i gästhamnen och på uteserveringar.

Varken lukt eller fiskbestånd räcker som argument
Enligt kammarrätten saknas grund för skyddsjakt. Inte heller länsstyrelsen är på noterna om skyddsjakt. Myndigheten anser att det inte går att tillåta skyddsjakt med den lagstiftning som gäller eftersom det inte går att påvisa att fiskbeståndet påverkats.
Ornitologerna har i sin tur även anfört att inte heller dokumenterats hur stort luktproblemet är för människorna som berörs av kolonin med storskarvar på ön.

Kan skrämma bort skarvarna?
Kommunens tekniska chef, Ulf Hagsted, sitter och funderar på om skarvplågan på Snöholmen istället kan stoppas med ”ljudskrämmor”.
– Vi får titta på om det finns andra möjligheter att hantera problemet. Vi ser möjligheter kanske att använda oss av andra vägar än skyddsjakt och äggprickning, som att använda vissa ljud man kan placera där som gör att skarven flyttar på sig. Det får vi utreda vidare och se om det krävs tillstånd, säger Ulf Hagsted till P4 Sörmland.