”Stoppa rovdjursplågan nu!”

Vargstammens storlek är grovt underskattad, befarar ledningen för Jägarnas Riksförbund. Ett tecken är att antalet incidenter med vargar ökar. Det duger inte att erbjuda hockeytutor till skolbarn och pinglor till jakthundar i vargdrabbade områden. Enda lösningen är att oskygga vargar som uppehåller sig för nära bebyggelse får skjutas direkt, anser Jägarnas Riksförbund.

När Jägarnas Riksförbund samlade de som är distriktsordförande till årlig konferens, på förbundets kursgård i Sterte utanför Gysinge i Gästrikland, diskuterades bland annat problemen med de allt mer ökande rovdjursstammarna. De församlade enades om följande uttalande och krav:

I Voxnabruk i Hälsingland har byn under lång tid belägrats och terroriserats av en vargflock som gjort att i stort sett alla uteaktiviteter för såväl skolbarn som vuxna har uteblivit. Hela byn har nu gått ut med ett upprop om hjälp. I Edsbyn två mil därifrån har inom loppet av några dagar två vargar vid två tillfällen skrämt ridhästar i sken med stora olycksrisker som följd. Under den senaste månaden har ett tiotal incidenter/olyckor inträffat, från Västra Götaland och Östergötland och norrut, där rovdjur rivit både hundar och andra tamdjur med i flera fall dödlig utgång som följd.

Forskarnas förslag till invånarna på de drabbade orterna är att utrusta sig med hockeytutor! Jakthundar ska förses med pinglor i halsbandet som skydd mot varg!

I Uppsala län föreslår länsstyrelsen att all jakt med löshund ställs in inom ett område på cirka åtta kvadratmil.

Samma forskare hävdade under lång tid att vår björnstam uppgick till 1 000-1 200 individer för att helt plötsligt medge att björnstammen nu är närmare 3 000 individer, något som vi jägare bestämt hävdat under lång tid. Länsstyrelsernas inventeringar av lodjursstammen har mycket låg trovärdighet bland jägarkåren. Den så kallade försiktighetsprincipen innebär med stor sannolikhet en kraftig underskattning av antalet lodjur. Vargstammen anges till 151 vargar efter att ha ökat med sju vargar under 2005-2006.

Om man tror på de officiella siffrorna har vargstammen fördubblats under de senaste fem åren, från 75-80 till 151. Samma utveckling under de kommande fem åren innebär att vi om fyra-fem år har 300 vargar.

Tänk om forskarna har lika mycket fel om vargen som man hade om björnen! Är det verkligen troligt att cirka 150 vargar, spridda från Halland till Norrbotten, under en kort period kan ha åstadkommit flertalet av de incidenter och olyckor som har inrapporterats?

Vi tror det inte! Antalet vargar är betydligt högre, precis som björnstammen.

Nu måste politiker och myndigheter agera med annat än hockeytutor och pinglor.

Rovdjur som uppehåller sig i eller i närheten av bebyggelse måste få skjutas utan onödig byråkrati och risker för fängelsestraff som följd. Beslut för att göra detta möjligt måste tas nu!

Distriktsordförandena i Jägarnas Riksförbund samt förbundsstyrelsen