Stoppet för ripjakt kvarstår

Stoppet för ripjakt på statens mark i Jämtlands län kvarstår. Länsstyrelsen konstaterar att avskjutningen hittills på andra marker bekräftar inventeringsresultaten.

När länsstyrelsen tidigare i år meddelade det uppmärksammade beslutet att stoppa all ripjakt (både dalripa och fjällripa) på statens marker var det meningen att man skulle göra en ny bedömning under september.
Det har nu gjorts, med resultatet att jaktförbudet på ripa kvarstår.
– Om ripjakten tillåts det här jaktåret finns en påtaglig risk att bestånden når nivåer där återhämtningen tar längre tid än nödvändigt, säger Jens Andersson, ansvarig för småviltsjakt på renbetesfjällen.

Förtfarande stort intresse för jakt
Inventeringarna under sommaren har visat att riptillgången är mycket dålig. Den avskjutning som sedan skett på andra marker än statens i Jämtland och Västerbotten bekräftar dessutom inventeringsresultatet. Samtidigt noterar länsstyrelsen att efterfrågan på jakt är stor, båda bland inhemska och utländska jägare. Därför behåller man jaktförbudet på ripa.
Jakt på annat vilt är tillåtet. Dessutom kan jägare som vill träna sina hundar på ripa göra det på samma sätt som tidigare under året genom att lösa ett vanligt jakttillstånd.