Lospår. För att avgöra hur många olika honor med ungar det finns i ett område bakspåras djuren så långt att de kan skiljas från andra familjegrupper. 
Foto: Matts Bildström Lospår. För att avgöra hur många olika honor med ungar det finns i ett område bakspåras djuren så långt att de kan skiljas från andra familjegrupper. 

Stor inventering av rovdjur i Dalarna och Gävleborg

Tisdagen den 24 februari startade en inventering av rovdjur. Jägare i Dalarna och Gävleborg deltar tillsammans med länsstyrelsens rovdjursspårare. Jägarnas uppgift är att söka efter spår av lodjur, varg och järv på den nysnö som fallit de senaste dagarna. Länsstyrelsens uppgift är sedan att bakspåra djuren för vara säker på att de inte räknas flera gånger.      

Länsstyrelserna har ansvar för att rovdjuren i länet räknas. Målet är att få en så tydlig bild som möjligt av rovdjursläget. Uppgifter om antal föryngringar ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet med rovdjur såsom beslut om skyddsjakt.
– Jägare och andra intresserade deltar i den här satsningen. För den här typen av inventering behövs mycket folk som kan ställa upp med kort varsel. Det skulle aldrig gå utan deras hjälp, säger Annica Forsberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.

Ställdes in förra året
Förra året blev det ingen områdesinventering på grund av snöbrist. Nu görs ett nytt försök. För att denna typ av inventering ska kunna genomföras krävs ett rejält snöfall följt av några dagars stabilt väder med uppehåll. På så sätt hinner jägarna köra av stora områden och leta efter spår och länsstyrelsen hinner följa upp de spår som hittas.
För att avgöra hur många olika honor med ungar det finns i ett område bakspåras djuren så långt att de kan skiljas från andra familjegrupper.

Även ensamma lodjur räknas in
– I inventeringssammanhang tittar vi hur många lodjurhonor som fött ungar. Detta räknas sedan om till antal lodjursindivider med hjälp av forskarnas omräkningstal. På så sätt kommer även ensamma lodjur med i inventeringsresultatet, säger Annica Forsberg.
De varg- och järvspår man träffar på under områdesinventeringen räknas också och kan ge värdefull information om var ytterligare spårningsinsatser krävs för dessa arter under resten av spårningssäsongen.