Det kanske var med denna Ruger M77 som du hade tänkt jaga i höst? Efter Walter Borgs vapenauktion i april ökade handläggningstiderna i Stockholm med en vecka enligt polisen.
Foto: Lisa Björk Det kanske var med denna Ruger M77 som du hade tänkt jaga i höst? Efter Walter Borgs vapenauktion i april ökade handläggningstiderna i Stockholm med en vecka enligt polisen.

Stor skillnad i handläggningstid

Södra Sveriges jägare riskerar missa jakten

Inför höstens jakt är det många jägare som ska köpa vapen. Detta kan bli ett problem för dem som bor i Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län. Där är nämligen handläggningstiden för vapenlicenser 19 veckor.

Under maj startar högsäsongen för vapenlicensansökningar hos både jägare och polis. I Kalmar, Bleking, Kronoberg och Skåne län kan det idag ta uppemot 19 veckor innan en vapenlicens godkänns. Ett stort problem medger företrädare för polisen i region Syd.
–Tyvärr har vi ju väldigt långa handläggningstider men vi arbetar på att korta dem. Vi har anställt mer personal. Inom två veckor kommer även en ”avarbetningsgrupp” att börja jobba med de lättare vapenärendena som vapenlicenser. De ska jobba hela sommaren och under hösten ska vi förhoppningsvis vara nere på fyra veckor, säger Michaela Eileby, gruppchef på region Syd.

Handläggningstiden ökar under sommaren
Region Syd har lyckats korta handläggningstiden med fyra veckor efter en högsta topp på 23 veckor. Under sommarperioden ökar handläggningstiderna i princip hela landet på grund av semestrar och extremt många fler ansökningar. I Stockholm tror man ändå inte på en nämnvärd ökning medan man i Norrbotten tidigare har sett flera hundraprocentiga ökningar.
– Handläggningstiden brukar öka markant under våren och sommaren. I Norrbotten har vi tidigare sett en ökning på minst det dubbla, kanske till och med mer mellan låg- och högsäsong, berättar Sara Eriksson, tillförordnad gruppchef på region Nord.

Vanligaste misstaget är att inte fylla i korrekta ansökningar
Enligt Sara Eriksson är det vanligaste misstaget att inte fylla i piplängden, ändamålet och vilken typ av förvaring licensinnehavaren har. Det är sådana misstag som gör att handläggningstiden förlängs.
Den nationella riktlinjen är att handläggningstiden för vapenlicenser ska vara högst fyra veckor, men det är många regioner som inte kan leva upp till det i dagsläget. Efter en rundringning till samtliga regioner visar det sig att handläggningstiderna i dagsläget varierar från 1-19 veckor beroende på vart i landet man bor.

Handläggningstid för en normal och komplett ansökan som är inlämnad i april/maj:
Region Nord: 5-6 veckor
(Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län)

Polisregion Mitt: 1-3 veckor
(Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län)

Polisregion Bergslagen: 5 veckor
(Dalarna, Värmland och Örebro län)

Polisregion Väst: 5-8 veckor
(Hallands och Västra Götalands län)

Polisregion Stockholm: 2-3 veckor
( Stockholms län och Gotland)

Polisregion Öst: 3-4 veckor
(Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län)

Polisregion Syd: 19 veckor
(Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län)