Fem av sex forskare på Skandulv har ställt sig bakom förslaget, som skulle kunna innebära 350 vargar i "förvaltningsstam" och en massiv jakt redan i vinter. Infälld till höger vargforskare Olof Liberg.
Foto: Shutterstock Fem av sex forskare på Skandulv har ställt sig bakom förslaget, som skulle kunna innebära 350 vargar i "förvaltningsstam" och en massiv jakt redan i vinter. Infälld till höger vargforskare Olof Liberg.

Stor vargjakt möjlig i vinter…

...om Skandulvs forskare får gehör för sitt förslag

300 vargar i Sverige. Det är Skandulvforskarnas förslag på gynnsam besvarandestatus inför Naturvårdsverkets ställningstagande som offentliggörs på tisdag.
– Det skulle kunna innebära en förvaltningsnivå på 350 vargar, säger vargforskare Olof Liberg.
Blir den siffran verklighet kan det skjutas 100 vargar kommande säsong, menar han.

Naturvårdsverket utreder återigen vad som ska anses vara gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen. Sedan tidigare har riksdagen fattat beslut om minst 170 till 270 vargar. Men nu ska en ny siffra presenteras.
För att få underlag till sitt beslut har Naturvårdsverket begärt in utredningar från en rad forskargrupper i världen, bland andra Svensk-norska Skandulv.

Chapron har eget förslag 
Forskarna från Skandulv är Olof Liberg, Camilla Wikenros, Øystein Flagstad, Guillaume Chapron,  Petter Wabakken och Håkan Sand.
Guillaume Chapron har anfört avvikande mening och skrivit ett eget förslag. Han anser att gynnsam bevarandestatus för vargarna i Sverige ska vara 600.
– Han för ett resonemang om att maximala antalet vargar som miljön kan bära i Sverige skulle vara 1 200 vargar. Eftersom halva landet är renskötselområdet blir hans siffra då 600 vargar. Det ska räcka för så kallad ekologisk livskraft, men det där är ett rätt så luddigt begrepp  som det inte finns några vetenskapliga gränser för, säger Olof Liberg.

Inte överens 
Han är inte överens med Chapron om det resonemanget. Liberg menar att det teoretiskt skulle kunna finnas långt fler vargar.
– Om vargarna ensamma fick ta hand om klövviltstammarna i hela Sverige finns det beräkningar på att vargarna skulle kunna uppgå till 2 000-3 000 individer. Det bygger på att människan inte jagar eller bryr sig, säger Olof Liberg.

”Svängig situation” 
Det skulle innebära att vargarna ensamma tog hand om förvaltningen av älg, hjort, rådjur och i viss mån vildsvin.
– Även om vargarna fick utvecklas fritt utgör vildsvin en begränsad del av deras byten, säger Liberg.
Han framhåller dock att en så stor vargstam skulle innebära att viltpopulationerna varierade kraftigt över åren.
– Förmodligen blir det i början fler vargar än populationen tål och då trycks klövviltsarterna ned. Det leder till att vargstammen går ned – ungefär som vi sett med lodjursstammen och rådjuren. Det blir en ganska ”svängig” situation, säger Liberg.

350 svenska vargar 
Han och de övriga forskarna föreslår istället att gynnsam bevarandestatus för vargarna ska vara 300 i Sverige och 40 i Norge, tillsammans 340.
För siffran 300 aldrig ska understigas i Sverige är förslaget en förvaltningsnivå på 350 vargar här. Det bygger på en socioekonomisk hänsyn, alltså på att människans näringar och verksamheter inte ska pressas för hårt.

Höga tal provocerande 
– Att sätta väldigt höga tal är provocerande och medför risk för att man tappar greppet om förvaltningen, till exempel genom illegal jakt. Det kan vara kontraproduktivt för vargstammen, säger Liberg.
Han menar att minskad acceptans kan öka den illegala jakten. Liberg har själv studerat saken och bedömer att vargstammen i dag skulle kunnat uppgå till mellan 1 500 och 2 000 individer, om det inte funnits någon illegal jakt.

Bilar och flygplan 
Skandulvforskarnas beräkningar, att 300 vargar i Sverige räcker för gynnsam bevarandestatus, bygger på att det kommer in en ny varg österifrån ungefär var femte år. Det innebär sannolikt att vargarna i all framtid blir beroende av att människan kör in nya avelsdjur med bilar och flygplan.
– Vi fick in Tivedenvargarna och fortsätter de yngla av sig behövs inga nya flyttar på kanske tio år. Men flytt av vargar är ett verktyg som är bra att ha, säger Liberg.

100 kan skjutas i vinter 
Om det här förslaget blir verklighet, att den svenska vargstammen ska ha en förvaltningsnivå på 350 vargar, öppnar det för stor vargjakt redan i vinter. Liberg räknar med att det finns 450 vargar i Sverige i dag och då skulle 100 kunna skjutas i vinter.
–  Ja, det blir någonting i den storleksordningen, om man vill stoppa tillväxten av vargstammen. Men man kan ju också tänka sig att man vill vara lite försiktig och sänka stammen i flera steg, att inte hela sänkningen görs på en gång, säger Liberg.