Stort lojaktsbråk i Norge

I onsdags började den norska lodjursjakten. Inför jakten var förslaget till tilldelning 157 lodjur i hela Norge, men dagen innan jaktens start satte Miijödepartementet tilldelningen till bara 118 djur. I Telemark sänktes kvoten från det föreslagna 30-32 till 15.

Miljödepartementets beslut väcker massiv kritik.

Att Miljödepartementet dagen innan jakten beslutar en tilldelning som motsvarar långt färre av den kvot som de regionala förvaltningsgrupperna föreslagit, gör att många känner sig totalt överkörda.

– Förvaltningsansvaret har lagts ut på regionsnivå, och det har gjorts ett grundligt jobb med att analysera lodjursstammarna, säger Lise Wiik, ordförande för Telemarks länskomitté för näringsutveckling, till tidningen Varden.
Politikerna i Telemarks länskomitté reagerar både på att kvoten blir för liten och på det principiella med att Miljödepartementet struntar i de regionala besluten och det dagen före jaktens start.
”En bojkott av förlikningen”
Även partierna Høyre och Bondelaget är upprörda över Miljödepartementets beslut.
– Detta är en direkt bojkott av rovdjursförlikningen. Vidare säger uppgörelsen att beståndsmålen ska vara exakta, och kräver att antalet familjegrupper hålls så nära målet som möjligt. Det är lika fel att ligga över målet som att vara under, säger Nils Bjørke, ledare för Norges Bondelag, till Nationen.no.
Fler familjegrupper än målet
De senaste inventeringarna visar att det finns 74 lodjursfamiljer i Norge. År 2009 var det 92. Stortingets exakta mål är 65 familjegrupper.
Under samma tidsperiod har Miljödepartementet skurit ner de regionala rovdjursnämndernas förslag på kvot tre gånger, senast denna vecka.
– Det är nödvändigt att nämnderna får besluta de kvoter som behövs för att få ner bestånden till de nivåer som målet medger. Det är lika oförståeligt och allvarligt att Miljödepartementet går över huvudet på nämnderna när de försöker att utföra sina arbeten, och därmed misslyckas att följa en demokratisk överenskommelse, säger Nils Bjørke till Nationen.no.
”Mycket allvarligt”
Även från djurägarhåll är kritiken stark. Erik H. Håtveit, orförande för Telemark får och get, menar att halveringen av kvoten i länet, till 15 lodjur, är ohållbar. I det område där han verkar, Vinje, Tokke och Kviteseid kommuner, är tilldelningen två lodjur.
– Halveringen av kvoten som nu beslutats, utan en vetenskaplig grund, är mycket mycket allvarlig. Kvoten på två djur i vårat område är för liten, vi skulle haft nio lodjur i de närmaste tre kommunerna, säger Erik H. Håtveit till Telemark Blad.
”Ett revirhävdande”
Olav Langåsdalen, sekreterare i Telemark Bonde- och småbrukarlag, känner sig provocerad av Miljödepartementets beslut.
– När Miljödepartementet kör över både miljöavdelningarna på länsnivå och rovdjursnämnderna är det en demonstration och revirhävdande från departementet. När beståndsmålen för lodjur har uppnåtts under de senaste tre åren har rovdjursnämnderna rätt att besluta om kvoten, säger Olav Langåsdalen till Telemark Blad.