Istället för att söva och flytta den invandrade vargen, som på arkivbilden, har länsstyrelsen i Norrbotten lyckats stöta Arvidsjaurvargen söderut från renskötselområdet. Men det ger nu konflikt med renskötare i Västerbotten, som inte heller vill ha den ”genetiskt värdefulla” varghannen.
Foto: Naturvårdsverket Istället för att söva och flytta den invandrade vargen, som på arkivbilden, har länsstyrelsen i Norrbotten lyckats stöta Arvidsjaurvargen söderut från renskötselområdet. Men det ger nu konflikt med renskötare i Västerbotten, som inte heller vill ha den ”genetiskt värdefulla” varghannen.

Stött Arvidsjaurvarg ger ny konflikt

Att länsstyrelsen i Norrbotten lyckats stöta Arvidsjaurvargen söderut leder nu till en ny konflikt, eftersom varghannen därmed kan vara på väg till Malå sameby i Västerbotten.

– Kommer den in i vår renhjord och börjar härja hos oss polisanmäler vi länsstyrelsen i Norrbotten för att de har drivit den hit, säger Lennart Stenberg, rovdjursansvarig i Malå sameby, till SVT Västerbotten.
Den från öst invandrade varghannen ses som genetiskt värdefull, men tillåts inte stanna kvar i Norrbottens renskötselområde eftersom den redan tagit ett 20-tal renar i området.

Ny flyttcirkus inget alternativ
Att söva och flytta invandrade vargar söderut har fungerat dåligt, varit kostsamt och lett till konflikter i utsättningsområdet.
Istället för att bevilja skyddsjakt valde länsstyrelsen att försöka stöta Arvidsjaurvargen söderut och att den ska fortsätta gå i sydlig riktning.
Förhoppningen är att hannen sedan ska para sig med en tik i det mellansvenska vargbältet.
Jakt & Jägare skrev om taktiken här:
Försöket lyckades i viss mån.
– Vi gick in och gjorde en störning och då förflyttade den sig söderut och så hade vi koll på den ett par dagar innan värsta snöfallet kom, berättar Kjell Sundvall som är chef för, fältenheten vid länsstyrelsen i Norrbotten, till SVT.

Ur askan i elden
Men kommer Arvidsjaurvargen till samebyar i Västerbotten ses inte det med blida ögon av renskötare i det länet.
– Vi anser att det inte ska finnas någon varg överhuvudtaget i renskötselområdena. Därför måste vi markera ordentligt och göra polisanmälan, säger Lennart Stenberg i Malå sameby till SVT Västerbotten.