Straffas för fälld skadad älg

I december 2014 fällde ett jaktlag en älg utanför Sala, där skyttarna bedömde den som skadad. Eftersom kvoten av vuxna älgar redan var fylld anser länsstyrelsen att de ska betala en avgift för överskjutningen, skriver VLT.

Flera passkyttar såg älgen under jakten och de var alla eniga om att den var skadad. Därför fälldes den så att dess lidande kunde stoppas.
När jägarna sedan tog hand om kroppen såg de att ena frambenet var skadat, troligtvis efter en trafikolycka. Det fanns även skador på ryggen.
Länsstyrelsen gjorde däremot en annan bedömning och beslutade att ta ut en avgift på 7 000 kronor för att jaktlaget skjutit en vuxen älg för mycket.
Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, men även där tyckte rätten att jaktlaget skulle betala. De menar att det inte var ”uppenbart oskäligt” att ta ut avgiften för älgen.