Raka vägen ned till strandområdet vid Vässinjärvi tog även denna hare. Skogshararna verkar se strandområdet som ett bättre alternativ än grusvägen att lura bort hunden.
Foto: Ove Nyström Raka vägen ned till strandområdet vid Vässinjärvi tog även denna hare. Skogshararna verkar se strandområdet som ett bättre alternativ än grusvägen att lura bort hunden.

Strandharar lurar hundar i Orsa

Vägharar är ett begrepp för luriga jössar. Men i Orsa Finnmark finns det även strandharar. Skogsharna anpassar sig snabbt till förändringar i naturen. Vattenståndet i kraftverksdammen vid Vässinkoski är mycket lågt. Hararna använder det torrlagda strandområdet både till bete och för att lura bort hundarna.

Många stövarägare har funderat på varför hundarna tappar bort hararna vid strandområdet runt Vässinjärvi. Svaret fick stövarjägare Juhani Luoma-Äijö från Östergötland, som jagar hare på Orsa besparingsskogs marker.

Av en slump fick han med hjälp av hundpejlen se att stövaren hade tappt vid strandkanten. Han gick ned till strandområdet, som var torrlagt. Hunden hittade spåret av haren. Men när drevet gick en bukt upp i skogen och kom åter till sjölandet blev Juhani förvånad.

Haren gick i strandlinjen

Haren gick i strandlinjen på de torrlagda stenarna och ute i områden med dy och blöt svartjord flera hundra meter från strandkanten. Därmed fick hunden stora problem att driva haren.

Att se en skogshare springa över öppna ytor flera hundra meter är inget vanligt upp på Orsaskogen.

Gräs som vuxit upp under sommaren i den torrlagda strandkanten har blivit matförråd för hararna. Runda kulor av harspillning ligger nästan som en matta över strandytor med kort grönt gräs.