Landshövdingen Göran Enander i Uppsala kör över sin egen rådgivande viltförvaltningsdelegation och vägrar gå vidare med att golvet för länets lostam ska halveras.
Foto: Länsstyrelsen/Mostphotos Landshövdingen Göran Enander i Uppsala kör över sin egen rådgivande viltförvaltningsdelegation och vägrar gå vidare med att golvet för länets lostam ska halveras.

Strid om halverad lostam i Uppsala

Landshövdingen kör över brukarsidan i delegationen

I år blev det ingen licensjakt på lodjur i Uppsala län eftersom den senaste inventeringen gav upptäckt av 11,5 lokullar. Miniminivån är just 11,5 årliga föryngringar. Länets viltförvaltningsdelegation har halverat ”golvet” till fem familjegrupper. Men tjänstemännen och landshövdingen vägrar att halvera lostammen och kör över brukarsidan i delegationen.

Beslutet om halverat ”logolv” fattades av en oenig delegation vid det senaste sammanträdet. Länsstyrelsens tjänstemän ville lägga miniminivån på tio familjegrupper. Jägarsidan och skogsägarna i delegationen drev fem föryngringar. Den linjen segrade med sju röster mot fem.
Både landshövdingen Göran Enander och representanterna för Naturskyddsföreningen och friluftsorganisationerna reserverade sig mot delegationsbesutet.
Stefan Holm, är representant för Jägareförbundet i viltförvaltningsdelegationen.

”Otroligt tungt lass med lodjuren”
– Jämfört med andra län har Uppsala län dragit ett otroligt tungt lass när det gäller bevarandestatusen av lodjursstammen. Nu tycker vi att det är dags att andra län drar sitt strå till stacken, kommenterar han till Uppgång.
Stefan Holm syftar på att Uppsala län länge haft den tätaste lostammen i Nordeuropa och att det högst troligt finns fler lodjur än vad inventeringarna visar.
Länets storlek gör att fem årliga föryngringar är en mer rimlig nivå, resonerar han och stöder sig på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
– Enligt de beräkningsmodeller som SLU gjort finns en bärkraft för i medeltal fyra grupper, sett till bland annat födotillgång, förklarar Stefan Holm.

Sågs som en delseger för brukarsidan
Han såg först beslutet som en viktig delseger för naturbrukarsidan. Ärendet ska gå vidare till Naturvårdsverket, som tar det slutgiltiga beslutet om rovdjursstammarnas storlek i samtliga län i landet. Då vägs grannlänen in i bedömningen. Till exempel har även delegationen i Gävleborg sänkt sitt läns miniminivå med tre föryngringar till tio familjegrupper.
Men sedan har det visat sig att tjänstemännen på länsstyrelsen i Uppsala struntar i delegationen ”logolv”.

Går vidare med tjänstemännens förslag 
Istället är det deras eget förslag på tio familjegrupper, vilket motsvarar drygt 63 lodjur, som sänts till samverkansgruppen för det mellersta rovdjursförvaltningsområdet.
Länen Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Värmland, Dalarna och Västra Götaland ingår i gruppen.
Sebastian Olofsson, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Uppsala län, motiverar varför delegationen kördes över:

”Måste ta ett regionalt ansvar”
– Det mellersta rovdjursförvaltningsområdet skulle inte få ihop de 62 familjegrupper som är den sammanlagda miniminivån. Vi måste ta ett regionalt ansvar och samverka med övriga länen, säger han till Jaktjournalen.
Stefan Holm undrar nu varför delegationen ska hålla på att jobba om länsstyrelsen ändå struntar i dem som rådgivande organ.
Till Jaktjournalen säger landshövding Göran Enander att länsstyrelsen lyssnar på det rådgivande organet, men inte kan gå in och föreslå en halvering av länets lostam.
– Jag har att företräda lagstiftningen, anvisningarna och den nationella och internationella politiken, säger hövdingen till Jaktjournalen.
Voteringen i delegationen ser Göran Enander som ett bra sätt att se var de olika aktörerna står i frågan.