– Vi är helt beroende av hjälp både med rapportering och med att få in fåglar till SVA för undersökning, säger Aleksija Neimane vid SVA.
Foto: Shutterstock & Göran Ekeberg/AddLight – Vi är helt beroende av hjälp både med rapportering och med att få in fåglar till SVA för undersökning, säger Aleksija Neimane vid SVA.

SVA söker efter virus hos vilda fåglar

SVA vill att allmänheten ska rapportera in alla döda fåglar som hittas söder om Dalälven. Förhoppningen är att tidigt upptäcka ifall två myggburna virus har spridit sig till Sverige.

West Nile-virus och Usutuvirus

Båda virusen, som tillhör gruppen flavivirus, smittar framförallt fåglar och kan orsaka sjukdom och dödlighet.

En infektion med West Nile-virus kan hos häst och människor passera helt utan symtom, kan orsaka feber eller influensaliknande sjukdom, och hos en mindre andel utvecklas till svår hjärninflammation. Viruset sprids från vilda fåglar av myggor, men sprids normalt sett inte vidare från häst och människa. Sjukdomen West Nile-feber hos häst regleras av epizootilagstiftningen, vilket betyder att Jordbruksverket kan ta beslut för att hantera sjukdomen.

Usutuvirus anses framförallt farligt för fåglar, men har även visat sig kunna orsaka liknande symptom som WNV hos immunsvaga människor.

Fakta: SVA

Under senare år har West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) spridit sig i Europa och finns i bland annat Tyskland.
Kråkfåglar, trastfåglar och rovfåglar, särskilt ugglor, är mycket känsliga för infektion med dessa virus. Virusen kan döda enstaka fåglar, men kan även ha negativa effekter på hela populationer med fåglar. Andra fågelarter kan smittas och bära på virus men utan att uppvisa symptom.

Smittar främst fåglar
– West Nile-virus och Usutuvirus är två närbesläktade myggburna virus, som smittar framför allt fåglar men även andra djur och människa, säger Aleksija Neimane som är forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och ansvarig för det projekt som nu söker efter virusen i Sverige.
För att förstärka övervakningen och förbättra möjligheten till tidig upptäckt i Sverige har SVA, med medel från Naturvårdsverket, påbörjat projektet för att analysera förekomst av WNV och USUV hos vilda fåglar. Projektet pågår året ut.

Vill undersöka 200 fall
Nu ber SVA allmänheten om hjälp med inrapportering av sjuka och döda vilda fåglar som hittas söder om Dalälven genom online-formuläret på webbadressen rapporteravilt.sva.se.
– SVA kan också komma att be rapportören att skicka in döda fåglar för analys. Totalt hoppas vi kunna undersöka upp till 200 fall, men vi är helt beroende av hjälp både med rapportering och med att få in fåglar till SVA för undersökning, säger Aleksija Neimane.
Även om döda fåglar skulle påträffas i Sverige, med något av de aktuella virusen, så behöver det inte betyda att själva viruset är etablerat i landet. Flyttfåglar kan ta hit smittan från andra länder.